Όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων τα οποία παρακολουθούν, μέσω της Ηλεκτρονικής Τάξης του Προγράμματος Κωστής Παλαμάς.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάσουν το υλικό και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ