Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης των εν λόγω σεμιναρίων;

Τα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους.

—————————————————————————————————————————————————

Μέχρι πόσες διδακτικές ενότητες μπορεί να δηλώσει κάποιος;

Προτείνεται, ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ αριθμός διδακτικών ενοτήτων που θα δηλώσει κάποιος να είναι τρεις (3).

—————————————————————————————————————————————————

Ποιο είναι το επιτρεπτό όριο απουσιών;

Για να ολοκληρώσει κάποιος επιτυχώς ένα μάθημα δεν πρέπει να έχει απουσίες πάνω από το 20% των συνολικών διδακτικών ωρών του μαθήματος.

—————————————————————————————————————————————————

Υπάρχει περίπτωση να μην επιλεγεί κάποιος;

Θα επιλεγούν ΑΥΣΤΗΡΑ όσοι συμμετέχοντες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους! Σε κάθε αιτούντα μετά την αίτηση αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που δήλωσε στην αίτηση του, στο οποίο θα του ζητείται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή του. Όποιος δεν προβεί σε αυτή την ενέργεια δεν θα επιλέγεται.

Για τη συμπλήρωση των τμημάτων τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας.

—————————————————————————————————————————————————

Πόσο είναι το χρονικό διάστημα που διαρκεί μια διδακτική ενότητα;

Μία διδακτική ενότητα διαρκεί έξι (6) εβδομάδες, δεδομένου ότι κάθε σεμιναριακό μάθημα έχει 18 ώρες διδασκαλίας και διδάσκεται μία (1) φορά την εβδομάδα για τρεις (3) ώρες. Συνήθως, υπάρχει και μία (1) επιπλέον εβδομάδα στο τέλος, για τυχόν αναπληρώσεις που μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιηθούν.

—————————————————————————————————————————————————

Τι χρειάζεται για να λάβει κάποιος πιστοποίηση παρακολούθησης μιας διδακτικής ενότητας;

Για να λάβει κάποιος την πιστοποίηση για μια διδακτική ενότητα απαιτείται η παρακολούθηση των δύο (2) μαθημάτων που την απαρτίζουν.

—————————————————————————————————————————————————

Μπορώ να παρακολουθήσω τα σεμιναριακά μαθήματα απομακρυσμένα;

Όχι. Απαιτείται φυσική παρουσία για την λήψη πιστοποίησης παρακολούθησης μιας διδακτικής ενότητας.

—————————————————————————————————————————————————