Τα σεμιναριακά μαθήματα σε αυτή τη φάση της εφαρμογής του προγράμματος προσφέρονται από όλους τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς» και είναι δωρεάν για όλους.

Το υλικό των σεμιναριακών μαθημάτων είναι διαθέσιμο και στην Ηλεκτρονική Τάξη του Προγράμματος Κωστής Παλαμάς. Πρόσβαση στο υλικό ενός σεμιναριακόυ μαθήματος έχουν όσοι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το μάθημα.

Ακολουθούν οι Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησης σας καθώς και τα σεμιναριακά μαθήματα που τις απαρτίζουν.

Απαιτείται η παρακολούθηση και των δύο μαθημάτων μιας Διδακτικής Ενότητας, προκειμένου να λάβει κάποιος την βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε σεμιναριακό μάθημα αποτελείται από 18 διδακτικές ώρες.

Οι παρακάτω διδακτικές ενότητες προσφέρονται, προς το παρόν, από τον εκπαιδευτικό κύκλο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Α/Α Διδακτική Ενότητα Ώρες Σεμιναριακά Μαθήματα (Ώρες)
1 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 40

Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία και Social Media (20)

Προώθηση και Προβολή Τουριστικού Προϊόντος (20)

2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 40

Πολυμέσα και Βίντεο (20)

Κείμενο και Ήχος (20)

3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 40

Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες (20)

Κοινωνικά Μέσα (20)

4 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΜΕ 40

Ειδήσεις και Ραδιόφωνο (20)

Τηλεοπτικό Ρεπορτάζ (20)

5 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 40

Διεθνείς Συγκρούσεις και Δημοσιογραφία της Ειρήνης (20)

Εξωτερικές Ειδήσεις και Διεθνείς Σχέσεις (20)

6 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 40

Πρακτορεία Ειδήσεων (20)

Ειδησεογραφικές Πηγές (20)

7 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 40

Δημοφιλής Κουλτούρα (20)

Διαφήμιση και Πολιτισμός (20)

8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 40

Έρευνες Κοινού στους Πολιτισμικούς Οργανισμούς (20)

Βιομηχανίες Πολιτισμού (20)

9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. 40

Οικονομικό Μάρκετινγκ και Μ.Μ.Ε. (20)

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μ.Μ.Ε. (20)

10 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 40

Λογοτεχνία και Δημοσιογραφία (20)

Γλώσσα Επικοινωνία και Πολιτισμός (20)

11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 40

Θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (20)

Μ.Μ.Ε. και Ισότητα των Δύο Φύλων (20)

12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. 40

Περιφερειακή Ανάπτυξη (20)

Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα (20)

13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 40

Στρατηγικές Μη-Κερδοσκοπικών Πολιτιστικών Οργανισμών (20)

Πολιτιστικός Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη (20)

14 ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 30

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο (15)

Ανάπτυξη Ενημερωτικών Εκστρατειών (15)

15 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 30

Σύνταξη Ύλης Ειδησεογραφία και Αξιολόγηση Ειδήσεων (15)

Τεχνικές Συνέντευξης (15)

16 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 42

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση (21)

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (21)

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 30

Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία (15)

Πηγές Περιβαλλοντικού Ρεπορτάζ (15)

18 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 36

Δεοντολογία και Πνευματικά Δικαιώματα στο Διαδίκτυο (21)

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός (21)

19 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 39

Δεοντολογία Πολιτισμός Δημοσιογραφία (15)

Αγγλικά (24)

20 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 45

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση (21)

Αγγλικά (24)

Η κάθε θεματική ενότητα που επιλέγει ο ωφελούμενος έχει συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα. Έτσι, με την ολοκλήρωσή της, ο ωφελούμενος έχει μελετήσει τον απαιτούμενο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας, που είναι υποχρεωτικά και πιστοποιούν την εκπαίδευσή του. Δεν απαγορεύεται στον ωφελούμενο να εκπαιδευτεί και σε άλλες θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους τίτλους.  Σε περίπτωση που κάποια σεμιναριακά μαθήματα συμπίπτουν, ο ωφελούμενος ενημερώνει τους διδάσκοντες και απαλλάσσεται από τα συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα.

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξετάσουμε τα είδη και γένη έντυπης και ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και χρησιμοποιώντας εργαλεία της επικοινωνίας, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας. Εστιάζουμε στην επικοινωνιακή πλαισίωση ταξιδιωτικών προορισμών μέσω των ταξιδιωτικών εμπειριών και του οπτικοακουστικού υλικού που διακινείται στα κοινωνικά μέσα. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση στρατηγικών επικοινωνίας και δημοσιογραφικών πρακτικών που σχετίζονται με το ‘Ταξίδι’ και γενικότερα με τον Τουρισμό, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα είδη ταξιδιωτικών άρθρων, τη δομή τους, τα γλωσσικά και υφολογικά τους στοιχεία και η αποτελεσματική και ορθή χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή ενός ταξιδιωτικού προορισμού.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζουμε σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας ενός τουριστικού προϊόντος. Εξετάζονται συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα και ο τρόπος προώθησής τους ως μελέτες περίπτωσης ενώ σχολιάζεται ο τρόπος χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων. Εξετάζονται η ταξιδιωτική βιομηχανία, η προβολή ενός τόπου ως προορισμού και η διαφήμιση των ταξιδιωτικών εμπειριών ως τουριστικά προϊόντα. Η προβολή και η αξιοποίηση του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος ενός τόπου καθώς και των ανθρώπων και των ταξιδιωτικών εμπειριών αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής τουριστικής προβολής, της ταξιδιωτικής επικοινωνίας και μέρος της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας. Επιπλέον, συμβάλλουν όχι μόνο στην ελκυστικότητα ενός τόπου ως προορισμού μέσα από τη δημιουργία της εικόνας του, της ταυτότητάς του και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που τον ‘ζωντανεύουν’ αλλά συνεισφέρουν και στην καλλιέργεια της (προ)διάθεσης για επανεπίσκεψη. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση και ορθή χρήση των εργαλείων της επικοινωνίας για την προβολή ενός τουριστικού προϊόντος, η μελέτη επιτυχημένων πρακτικών από τον διεθνή και ελληνικό χώρο, η αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή ενός τουριστικού προϊόντος.
Παρουσιάζονται οι μορφές πολυμέσων και βίντεο (κινούμενης εικόνας) που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα Νέα Μέσα και το διαδίκτυο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά της εικόνας (ακίνητη και κινούμενη) στα Νέα Μέσα, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και οι απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν κάθε μορφή. Ξεκινώντας από τη λήψη και τη ψηφιοποίηση, αναπτύσσονται, η περίπτωση του DVD-Video, των προτύπων και των μορφών συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, το Διαδίκτυο και τα νέα μέσα. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες απαιτήσεις και οι αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης περιεχομένου, ενώ γίνεται και επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης (state of the art) σε πρακτικό επίπεδο.. Εξετάζονται εργαλεία και εφαρμογές σχεδίασης, παραγωγής και διαχείρισης -μετάδοσης οπτικού περιεχομένου (πχ. Photoshop, YouTube, web-TV, upstream). Αναφορικά με τα πολυμέσα παρουσιάζεται η παραγωγή γραφικών μέσω Η/Υ κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών, όπως επίσης η δημιουργία πολυμεσικών παραγωγών με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
Παρουσιάζονται οι μορφές κειμένου και ηχητικής πληροφορίας που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα Νέα Μέσα και το διαδίκτυο. Ειδικότερα, αναφορικά με τη χρήση κειμένου και υπερκειμένου στον παγκόσμιο ιστό παρουσιάζονται εφαρμογές και συστήματα παραγωγής, φιλοξενίας και πλοήγησης ιστοσελίδων, όπως επίσης πυλών – portals και νέων τεχνολογιών ιστοσελίδων. Αναφορικά με τον ήχο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά του στα Νέα Μέσα, όπως η λήψη αναλογικού ήχου και μετατροπή του σε ψηφιακό, τα πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου, οι μορφές συμπίεσης. Επίσης, βάσει των απαιτήσεων των Νέων Μέσων και του διαδικτύου παρουσιάζονται οι τρόποι αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης της ηχητικής πληροφορίας (streaming audio, web-radio, skype κλπ), καθώς και εφαρμογές και λογισμικά παραγωγής ήχου και μουσικής, τόσο υπό τη μορφή εφαρμογών γραφείου (desktop apps), όσο και σε επίπεδο διαδικτυακών /online εφαρμογών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (/cloud computing, π.χ. soundcloud).
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζει στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με έμφαση σε εκείνες που χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ. Ειδικότερα, εξετάζονται η τεχνολογική εξέλιξη, η ψηφιακή σύγκλιση, θέματα διαδικτύου καθώς και των υπηρεσιών του. Αναλύονται οι όροι διαδραστικότητα, διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα. Παρουσιάζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας οι οποίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των κοινωνικών δικτύων και τις εφαρμογές του Web 2.0, που επίσης εξετάζονται, διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας και γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από την κατανόηση της διαδικασίας σύγκλισης των ψηφιακών τεχνολογιών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των ΜΜΕ που αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης των Νέων Μέσων, αναλύεται ο όρος σε τρία επίπεδα μελέτης -επινοήσεων, χρήσεων και δομών- και διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά. Τέλος, παρουσιάζονται οι νέες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων και τα tablets-pads. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και από την πλευρά αξιοποίησης τους από το σύνολο του κοινού, εξειδικευμένου και μη.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για τη δημοσιογραφία με τους ειδικούς, τους πολίτες, και τους δημοσιογράφους να τα χρησιμοποιούν για τη διάδοση των ειδήσεων, τη μετάδοση έκτακτων γεγονότων και τη συλλογή πληροφοριών. Το σεμιναριακό μάθημα προσφέρει μια ευέλικτη διεπιστημονική διερεύνηση των θεμελιωδών σύγχρονων εξελίξεων στο δικτυωμένο, ψηφιακό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, στοχεύοντας στην κατανόηση του ρόλου, των δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των κοινωνικών μέσων. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν επίσης το πώς θα δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια επαγγελματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, YouTube, Instagram, κ.λπ. Τέλος, θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για τη βελτίωση των ρεπορτάζ τους, την αύξηση της διείσδυσης τους στο κοινό και την παρακολούθηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα δίνεται έμφαση στη γραφή και τη σύνταξη του ραδιοφωνικού ρεπορτάζ και πως διαφέρει από την έντυπη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Διδάσκεται ο τρόπος για την εξεύρεση πρωτογενών πηγών και πως ενσωματώνονται στην είδηση. Στόχος είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν ένα ρεπορτάζ, σύντομο, κατανοητό και με πολλές πληροφορίες ειδικά για ραδιόφωνο. Ακόμα στόχος είναι και η σύνταξη των μονόλεπτων δελτίων ειδήσεων. Με τη σωστή ανάλυση και υπόδειξη οι συμμετέχοντες Θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάξουν ένα ολόκληρο δελτίο με τη απαραίτητη ιεράρχηση των ειδήσεων, που είναι κυρίως πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικές και διεθνείς.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξεταστούν οι τρόποι που επιλέγονται και παρουσιάζονται οι ειδήσεις στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Αναλύονται θεωρητικά ειδησεογραφικά θέματα που αποτελούν σταθερές αξίες στα δελτία ειδήσεων, σύμφωνα με τα ποιοτικά, ιδεολογικά, οικονομικά και πολιτιστικά κριτήρια των Μέσων. Οι ενότητες που θα εξεταστούν είναι η εισαγωγή στις ειδήσεις, τα μοντέλα των ειδήσεων, πως γράφεται ένα ρεπορτάζ στον τηλεοπτικό και έντυπο λόγο, οι ειδήσεις reality, η έρευνα, συλλογή, διασταύρωση και επεξεργασία των ειδήσεων. Θα εξεταστούν επίσης οι έννοιες της αντικειμενικότητας, η αυτολογοκρισία, ο παρεμβατικός ρόλος της ιδιοκτησίας, ο ρόλος της εικόνας και η αξιολόγηση των πηγών.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να αναδείξει τους τρόπους κάλυψης των διεθνών συγκρούσεων και τη σημασία-επιρροή της δημοσιογραφικής κάλυψης. Στόχος είναι η καταπολέμηση της υπεραπλουστευτικής δημοσιογραφικής πρακτικής που κυριαρχεί στην κάλυψη των συγκρούσεων, καθώς οδηγεί στη δημιουργία απλοϊκών σχημάτων αντίληψης και ερμηνείας σύνθετων γεγονότων με σημαντικές επιπτώσεις. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σεμιναριακό αυτό μάθημα εξετάζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημοσιογράφοι προς όφελος της προληπτικής διπλωματίας με την επιλογή, καταγραφή και ανάλυση εκείνων των πληροφοριών που ωθούν την κοινωνία και τους πολίτες στα ειρηνικά μέσα για την επίλυση συγκρούσεων.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η εξέταση της επιρροής του παράγοντα MME στις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, πότε και σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείται επιρροή των ΜΜΕ στην εξωτερική πολιτική ΜΜΕ, ανάλυση των κριτηρίων/ παραγόντων που διέπουν την κάλυψη των ΜΜΕ απέναντι στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην δημιουργία επίγνωσης και κατανόησης των σύγχρονων προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναριακού μαθήματος, οι σπουδαστές θα μπορούν να γνωρίζουν πως οι δημοσιογράφοι ως διαμορφωτές της παγκόσμιας κοινής γνώμης αλλά και ως αποδέκτες των μηνυμάτων της, οφείλουν όχι μόνο να προσεγγίζουν τις διεθνείς εξελίξεις με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή συστηματικότητα και συνέπεια, αλλά και να αναδεικνύουν τα ‘κοινά’ προβλήματα του πλανήτη.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να αναδείξει την ιστορική εξέλιξη τα χαρακτηριστικά αλλά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στο χώρο των ειδησεογραφικών πρακτορείων και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομή των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών.
Σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείριση και διανομή της είδησης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το σεμιναριακό μάθημα περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών, η πληροφορική υπερφόρτωση, ανάλυση δεδομένων και νέες ειδησεογραφικές πηγές, η δημοσιογραφική λειτουργία και πρακτική και οι νέες ειδησεογραφικές πηγές.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα αναφέρεται στους τρόπους προσέγγισης και μελέτης της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας σύμφωνα με τις νεότερες θεωρήσεις και έρευνες των πολιτισμικών σπουδών και της κοινωνιολογίας των ΜΜΕ και της κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό η δημοφιλής κουλτούρα διερευνάται μακριά από τις εύκολες γενικεύσεις-κατηγορίες περί χειραγώγησης και παθητικοποίησης του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Η συνθετότητα και ο πλουραλισμός των σύγχρονων δημοφιλών προτύπων, οι παγκοσμιοποιημένες πρακτικές κατανάλωσης και οι ρευστές και υβριδικές ταυτότητες που καλλιεργούν, η κατάρρευση των αυστηρών διακρίσεων μεταξύ υψηλής και χαμηλής τέχνης γίνονται το βασικό πεδίο πραγμάτευσης του σεμιναριακού μαθήματος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο τουριστικό φαινόμενο ως μια ειδική περίπτωση της δημοφιλούς κουλτούρας και τις διάφορες επιρροές που έχει σε εθνικές ή υπερεθνικές πολιτισμικές πρακτικές.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα διερευνά τις έννοιες του πολιτισμού και της διαφήμισης όχι στην αντιπαραβολή αλλά στο συσχετισμό τους. Μελετά, δηλαδή, το ερώτημα του κατά πόσο η διαφήμιση απηχεί και ενισχύει συγκεκριμένα πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα αλλά και το κατά πόσο η ίδια η διαφημιστική πρακτική μπορεί να ειδωθεί ως μια μορφή τέχνης. Από την άλλη μεριά το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η διαφήμιση μπορεί να ενεργοποιηθεί για την προώθηση όχι μόνο κατεξοχήν εμπορικών προϊόντων αλλά και πολιτισμικών αγαθών, γεγονότων και εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτών των δύο μεγάλων πεδίων πραγμάτευσης της σχέσης πολιτισμού και διαφήμισης, εξετάζονται συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα, στρατηγικές και συναρτώμενες κοινωνικές προσδοκίες καθώς και επιτυχημένες τεχνικές προώθησης πολιτιστικών προϊόντων.
Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο οι κερδοσκοπικοί όσο και οι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, επιδεικνύουν όλο και πιο έντονο ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται, καθώς είναι απαραίτητη για το στρατηγικό σχεδιασμό τους, για το σχεδιασμό της επικοινωνίας τους, αλλά και για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι κατηγορίες του κοινού, ο βαθμός ικανοποίησής του και οι προσδοκίες του από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι τάσεις που παρουσιάζει ως προς τις προτιμήσεις, τα κίνητρα της πολιτισμικής κατανάλωσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, αποτελούν μέρος μόνο των ερωτημάτων για τα οποία οι πολιτιστικοί οργανισμοί αναζητούν απαντήσεις, προκειμένου αφενός να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται και αφετέρου να επιβιώσουν σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες ερευνών κοινού, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πολιτιστικούς οργανισμούς ως εργαλείο διαχείρισης και ανάπτυξης του κοινού τους. Με αυτήν την έννοια, έχει κυρίως εφαρμοσμένο χαρακτήρα και περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων.
Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει και αναλύει έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της μαζικής επικοινωνίας, τις βιομηχανίες του πολιτισμού ή – όπως έχει επικρατήσει να λέγονται σχετικά πρόσφατα – τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Εξετάζει τις οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις του συστήματος των πολιτιστικών βιομηχανιών, τις βασικές τους κατηγορίες, τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά τους, τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούν, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μεταβάλλονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, καθώς προς το τέλος τους τίθενται τελικά στο επίκεντρο της λεγόμενης κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, με αποτέλεσμα να παγιωθεί η θέση τους ως βασικών διαχειριστών της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει και αναλύει, επίσης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν οι πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες, τους τρόπους με τους οποίους «κατασκευάζουν» το κοινό τους, τις στρατηγικές που ακολουθούν και την ειδική πολιτική και οικονομική σημασία που αποκτούν, σε ένα περιβάλλον όπου γίνεται όλο και πιο έντονη η σύγκλιση ανάμεσα στην επικοινωνία, την τεχνολογία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, τη γνώση και την πληροφορία.
Εισαγωγή στην Οικονομία των ΜΜΕ. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. ΜΜΕ και δημόσια αγαθά. Ο βαθμός συγκέντρωσης της μιντιακής αγοράς. Στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επικοινωνιακών οργανισμών. Ένταση ανταγωνισμού και μιντιακή αγορά. Στρατηγικές συμμαχίες των επικοινωνιακών οργανισμών. Ο ρόλος της διαφήμισης και των μετρήσεων στην αγορά των ΜΜΕ. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά των ΜΜΕ. Οι οργανισμοί των ΜΜΕ ένα σύνολο συμβολαίων. Ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ.
Το αντικείμενο του μάνατζμεντ των ΜΜΕ. Κλάδοι των βιομηχανιών των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και το περιβάλλον τους. Στόχοι και προγραμματισμός των ΜΜΕ. Οργάνωση των δομών των ΜΜΕ. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους επικοινωνιακούς οργανισμούς. Πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οργάνωση της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών και η αλυσίδα αξίας. Μάρκετινγκ και προβολή οργανισμών επικοινωνίας. Προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών των μμε. Η επίδραση των παραγόντων του μάκρο- και μίκρο- περιβάλλοντος στην διαμόρφωση των στρατηγικών των επικοινωνιακών οργανισμών. Στρατηγικές των ΜΜΕ.
Παράλληλη και συγκριτική διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής: γένεση και ιστορική εξέλιξη των δύο πρακτικών, ετυμολογία, ορισμοί, χαρακτηριστικά, πεδία συνύπαρξης. Δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά είδη λόγου. Οι έννοιες της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας. Συγγένειες και διαφορές. Στόχοι, επικοινωνιακή και πολιτισμική λειτουργία, γλωσσικοί κώδικες, δομές, αισθητικές-υφολογικές επιταγές και συμβάσεις. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ: το διεθνές και το ελληνικό τοπίο. Δημοσιογραφικές τεχνικές και επιδράσεις στη λογοτεχνική δημιουργία: παραδείγματα από το μυθιστόρημα, την ποίηση, το θέατρο. Από τον συντάκτη στον συγγραφέα: δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και δημοσιογράφοι-λογοτέχνες. Πρόσληψη και αναγνωστικό κοινό. Λογοτεχνική (Νέα) Δημοσιογραφία, χρονογράφημα, ευθυμογράφημα, non fiction novel. Η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία στο διαδίκτυο.
Η (ελληνική) γλώσσα μελετάται ως σύνολο συστηματικά επαναλαμβανόμενων χρήσεων που υιοθετούν οι ομιλητές μέσα σε δεδομένα κοινωνικά συμφραζόμενα αλλά και ως αυτόνομο σημειωτικό σύστημα (φυσική γλώσσα). Συγκεκριμένα, μελετάται, στο πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας, η σχέση της γλώσσας με τη μαζική επικοινωνία και ενημέρωση, την πολιτική και την ιδεολογία, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το φύλο, την ηλικία, την ταυτότητα. Παράλληλα, αναλύονται όψεις της νέας ελληνικής που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια χρήση της, όπως, για παράδειγμα, οι γραμματικές και τα λεξικά της νέας ελληνικής, η ορθογραφία και το γλωσσικό λάθος, τα ξένα δάνεια και οι νεολογισμοί, τα λαϊκά και τα λόγια στοιχεία.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζουμε σε μια δέσμη πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεματικών, πρώτον, όπως αναπτύχθηκαν και εκδιπλώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο και, δεύτερον, το όπως γνωστοποιούνται, ευρύτερα και δη πανευρωπαϊκά. Κατά πόσο επικοινωνούνται αποτελεσματικά τα σημαντικά πολιτιστικά γίγνεσθαι; Εφόσον αυτό δεν συμβαίνει επαρκώς ποια είναι τα εμπόδια; Οι υπό εξέταση μορφές πολιτιστικής έκφρασης διακρίνονται ή είναι χαρακτηριστικές των ευρωπαϊκών χωρών όπου αναπτύχθηκαν ή συμπυκνώνουν το ιδιαίτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό αποτύπωμα, σε αντιδιαστολή από άλλα μέρη του πλανήτη. Στη δέσμη αυτή συμπεριλαμβάνουμε κυρίως σύγχρονες, αλλά και διαχρονικές ή ιστορικές πολιτιστικές εκφράσεις. Αναδεικνύουμε για παράδειγμα το φαινόμενο του ‘ευρωπαϊκού κινηματογράφου’, το νέο θεσμό των ‘πολιτιστικών πρωτευουσών’, τα μουσικά φεστιβάλ και τα φεστιβάλ θεάτρου. Παρουσιάζουμε επίσης τις ιδιότυπες τοπικές ή εθνικές εκδηλώσεις, την ιστορία και τη σπουδαιότητά τους όπως: ‘τα καρναβάλια’ (το καρναβάλι της Βενετίας διαχρονικά και δια μέσου της τέχνης), τα φεστιβάλ μπύρας (κεντρική Ευρώπη), τα φεστιβάλ των γιορτών του μεσοκαλόκαιρου (Σκανδιναβία) ή τις ταυρομαχίες της Παμπλόνα και το Φλαμένκο της Ισπανίας. Εδώ, συγκαταλέγουμε επίσης τα σημαντικά Ευρωπαϊκά μουσεία και μνημεία, καθώς και κατά τόπους ιδιαίτερες ‘παραδόσεις’. Επίσης, τις μη-εμπορικές αθλητικές εκδηλώσεις. Εξετάζουμε τους τρόπους που επικοινωνούνται ανάλογες θεματικές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, από τα σύγχρονα ΜΜΕ, αλλά και τις νέες τάσεις στο επικοινωνιακό γίγνεσθαι. Γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις κοινό κτήμα σε μη τοπικούς πληθυσμούς; Οδηγούν σε νέο πολυπολιτισμικό αμάλγαμα; Εστιάζουμε, επίσης, στους τρόπους που οι εκδηλώσεις αυτές ασκούν πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, έλξη και γοητεία, δημιουργώντας έτσι νέες τάσεις και τεκταινόμενα.
Με το σεμιναριακό αυτό μάθημα επιδιώκουμε να δώσουμε τις γνώσεις στους/στις συμμετέχοντες /ουσες σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα σχετικά με τα δύο φύλα (θέση της Γυναίκας στην Οικογένεια, Εργασία, Νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Επιπλέον, θα τονισθούν βασικά θεωρητικά ζητήματα που αφορούν το φύλο (βιολογικό –sex- και κοινωνικό –gender-: Κοινωνιολογική και Πολιτική προσέγγιση), και θα αναλυθεί ο ρόλος των ΜΜΕ για τα ζητήματα που αφορούν το Φύλο (απεικόνιση της Γυναίκας στις τηλεοπτικές σειρές – Διαφημίσεις). Θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σε θέματα Τέχνης (Κινηματογράφος, Θέατρο, Μουσική, Φωτογραφία, Λογοτεχνία, Ποίηση και Λαϊκή Παράδοση). Πιο αναλυτικά, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τις σεξιστικές προκαταλήψεις στους διάφορους κοινωνικούς τομείς όπως π.χ. στην Πολιτική και στον Αθλητισμό.
Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στην διερεύνηση των ζητημάτων της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και στη σχέση τους με τη διοικητική διάρθρωση της χώρας και την κοινωνική πολιτική. Θα εξεταστούν θέματα όπως η έννοια της περιφέρειας και η περιφερειοποίηση του χώρου, οι περιφερειακές ανισότητες, οι θεωρίες της περιφερειακής ανάπτυξης, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, η οικονομική κρίση και οι περιφέρειες στην Ελλάδα, το κοινωνικό κράτος και οι περιφέρειες στην Ευρώπη. Το σεμιναριακό μάθημα θα επικεντρωθεί επίσης στα θέματα της πρόσφατης διοικητικής μεταρρύθμισης με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του επαρχιακού τύπου, του τοπικού ραδιοφώνου και της τοπικής και περιφερειακής τηλεόρασης. Έμφαση δίνεται στην παρούσα κατάσταση των περιφερειακών ΜΜΕ και στη σχέση τους με τα πανελλαδικής εμβέλειας και κυκλοφορίας ΜΜΕ. Στοιχεία κυκλοφορίας και αναγνωσιμότητας θα παρουσιαστούν, επίσης. Η νομοθεσία για τον επαρχιακό τύπο, οι άμεσες και έμμεσες επιχορηγήσεις και κρατικές ενισχύσεις θα εξεταστούν σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Τα θέματα της διαφήμισης ιδιωτικής και κρατικής θα εξεταστούν επίσης. Τέλος θα διερευνηθούν τα στοιχεία της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ.
O ρόλος και η δυναμική των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στον τομέα του πολιτισμού: αστικές, τοπικές και περιφερειακές πρακτικές. Στρατηγικός σχεδιασμός μη-κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανώσεων. Στρατηγική επικοινωνίας, μάρκετιγκ και οργανωσιακής ανάπτυξης. Χρήση κοινωνικών μέσων και νέα εργαλεία χρηματοδότησης (πληθοχρηματοδότηση). Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Πρότυπες πρακτικές πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Πολιτιστικός τουρισμός και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Είδη πολιτιστικού τουρισμού και πολιτιστικών αποθεμάτων. Έρευνα και τυπολογία του πολιτιστικού τουρίστα. Αρχές και εφαρμογές πολιτιστικού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έννοια και εφαρμογή της ‘δημιουργικής πόλης’. Ψηφιακά μέσα και στρατηγική επικοινωνίας του πολιτιστικού τουρισμού. Πρότυπες πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη της αξιοποίησης του πολιτιστικού τουρισμού για αστική αναβίωση και τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Στο σεμιναριακό μάθημα θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενημερωτικών εκστρατειών. Οι ενημερωτικές εκστρατείες έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν ή να επηρεάσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός ορισμένου κοινού, διαμορφώνοντας σχετικά μηνύματα με τη χρήση διαφόρων επικοινωνιακών καναλιών. Θα συζητηθούν οι φάσεις ανάπτυξης μιας εκστρατείας, από τον προσδιορισμό του κοινού, την ανάπτυξη των μηνυμάτων επιρροής, και την επιλογή των κατάλληλων καναλιών. Επίσης θα συζητηθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης μιας εκστρατείας μέσω των οποίων μπορεί να τεκμηριωθεί η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητά της. Στο σεμιναριακό μάθημα θα δοθεί έμφαση επίσης στο πώς οι ενημερωτικές εκστρατείες οδηγούν στη διαμόρφωση και την αλλαγή των στάσεων του κοινού των Μ.Μ.Ε. Θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι εκστρατείες να επηρεάσουν και να πείσουν το κοινό τους με απώτερο στόχο την αλλαγή στη συμπεριφορά του.
Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.
Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει τις διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές της συνέντευξης, όπως αυτές διαμορφώνονται στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Στόχος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της συνέντευξης, τους διαφορετικούς τύπους συνέντευξης και τους τρόπους απόδοσής της. Θα εξεταστούν εφαρμογές της συνέντευξης σε έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις της συνέντευξης με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Στο τέλος του σεμιναριακού μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: να διενεργούν έρευνα για την προετοιμασία της συνέντευξης, να προετοιμάζουν το σενάριό της, να σχεδιάζουν τον οδηγό ερωτήσεων, να επιλέγουν τον τρόπο απόδοσης της συνέντευξης, να προσαρμόζουν τη συνέντευξη στα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη θεματική της προβολής και προώθησης τουρισμού, εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης και οι επικοινωνιακές στρατηγικές για την προβολή τους οι οποίες συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην ανάπτυξη ενός τόπου. Παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και αντίστοιχα η επίδραση αυτών και ιδιαίτερα του φυσικού περιβάλλοντος, στον τουρισμό. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση της αλληλεπίδρασης και της σχέσης Τουρισμού και Περιβάλλοντος, η μελέτη περιπτώσεων εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα αγρο- και οικοτουρισμού, η διερεύνηση του ρόλου και της συνεισφοράς των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τουρισμού στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για αειφορία, η αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην εποχή μας. Τα ΜΜΕ δίνουν πλέον μία έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Διερευνάται επίσης η επικοινωνιακή πολιτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των θεσμών διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατέχει ένας μελλοντικός επαγγελματίας δημοσιογράφος προκειμένου να καλύψει τα θέματα περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα στοχεύει στην μελέτη των σχέσεων ΜΜΕ και Περιβάλλοντος. Θα εξεταστούν επίσης οι σχέσεις ΜΜΕ και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Οι πηγές από τις οποίες αντλούν πληροφορίες οι δημοσιογράφοι είναι πολύ σημαντικές για το ρεπορτάζ και μπορεί να αποβούν έως και καθοριστικές για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η χρήση των πηγών καθώς και οι πληροφορίες που δίνουν έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κατά πόσο θα είναι αντικειμενικό ένα ρεπορτάζ. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξεταστούν και θα αναλυθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα οι πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ. Θα διερευνηθούν τα είδη των πηγών από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες αλλά και τι είδους πληροφορίες δίνει κάθε πηγή ανάλογα με την ιδιότητά της. Επίσης, διαμέσου συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα παρουσιαστούν τα είδη πηγών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ στα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναριακού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα είδη των πηγών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων εξεύρεσης της κατάλληλης πηγής ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του εκάστοτε ρεπορτάζ.
Οι “σχολές” δεοντολογίας, σκέψεις και προτάσεις αλλά και το τι ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αποτελούν μια συνιστώσα της δημοσιογραφίας που πολλοί δημοσιογράφοι δεν υπολογίζουν. Τι υποστηρίζει η ΕΣΗΕΑ και ο ΠΟΕΣΥ. Υπάρχει δεοντολογία και εάν ναι είναι για όλα τα ΜΜΕ ίδια; Εμποδίζει την ελευθεροτυπία και “χειραγωγεί” την είδηση ή ένα διαβατήριο αξιοπιστίας σε εποχές κρίσης; Τα υπέρ και τα κατά, αλλά και οι Νόμοι περί Τύπου. Ο δημοσιογράφος είναι μόνος ή μπορεί να έχει νομικό οπλοστάσιο; Ο πολίτης μπορεί να προστατευθεί; Πώς καταγράφονται τα θέματα πολισμού, πώς ενημερώνονται οι πολίτες;
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.