Τα σεμιναριακά μαθήματα σε αυτή τη φάση της εφαρμογής του προγράμματος προσφέρονται από όλους τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς» και είναι δωρεάν για όλους.

Το υλικό των σεμιναριακών μαθημάτων είναι διαθέσιμο και στην Ηλεκτρονική Τάξη του Προγράμματος Κωστής Παλαμάς. Πρόσβαση στο υλικό ενός σεμιναριακόυ μαθήματος έχουν όσοι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το μάθημα.

Ακολουθούν οι Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησης σας καθώς και τα σεμιναριακά μαθήματα που τις απαρτίζουν.

Απαιτείται η παρακολούθηση και των δύο μαθημάτων μιας Διδακτικής Ενότητας, προκειμένου να λάβει κάποιος την βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε σεμιναριακό μάθημα αποτελείται από 18 διδακτικές ώρες. Ο κάθε εκεπαιδευτικός κύκλος διαρκεί 6 εβδομάδες.

Οι παρακάτω διδακτικές ενότητες προσφέρονται, προς το παρόν, από τον εκπαιδευτικό κύκλο ΑΘΗΝΩΝ.

Α/Α Διδακτική Ενότητα Ώρες Σεμιναριακά Μαθήματα
1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πολιτιστικό Ρεπορτάζ

Πόλεις και Πολιτισμοί

2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαχείριση Πολυμεσικής Πληροφορίας

Αγγλικά

3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοινωνική Έρευνα και Δημοσιογραφία

Στοιχεία Πολιτικής Ανάλυσης

4 ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εμπειρική Έρευνα στα ΜΜΕ

Στοιχεία Πολιτικής Ανάλυσης

6 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύνταξη Ύλης Ειδησεογραφία και Αξιολόγηση Ειδήσεων

Στοιχεία Πολιτικής Ανάλυσης

7 ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελληνικός Κινηματογράφος και Πολιτισμός

Επικοινωνία Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις Συγκρούσεις

8 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Σύνταξη Ύλης Ειδησειογραφία και Αξιολόγηση Ειδήσεων

Αγγλικά

9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

Πολιτιστική Διπλωματία

10 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο

Διαχείριση Πολυμεσικής Πληροφορίας

11 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δεοντολογία Πολιτισμός Δημοσιογραφία

Αγγλικά

12 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Αγγλικά

13 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέχνη και Επικοινωνία

Τέχνη και Τεχνολογία

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Διαχείριση Πολυμεσικής Πληροφορίας

15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

16 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στρατηγική Επικοινωνία

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

17 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδικά Θέματα Διαφήμισης

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

18 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

19 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

20 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θρησκευτικός Τουρισμός

Αγγλικά

21 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

22 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία

Κοινωνική Έρευνα και Δημοσιογραφία

23 ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

24 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εμπειρική Έρευνα στα ΜΜΕ

Σύνταξη Ύλης Ειδησεογραφία και Αξιολόγηση Ειδήσεων

25 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δεοντολογία Πολιτισμός Δημοσιογραφία

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

26 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ψηφιακή Αφήγηση

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

27 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέχνη και Επικοινωνία

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Πόλεις και Πολιτισμοί

Πολιτιστική Διπλωματία

29 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Επικοινωνία Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις Συγκρούσεις

30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επικοινωνία Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις Συγκρούσεις

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

31 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πολιτιστική Διπλωματία

Πειθώ και Προπαγάνδα

32 ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

Τέχνη και Επικοινωνία

33 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρησκευτικός Τουρισμός

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

34 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέχνη και Τεχνολογία

Ψηφιακή Αφήγηση

35 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο

Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

36 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ

Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός

Πόλεις και Πολιτισμοί

37 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελληνικός Κινηματογράφος και Πολιτισμός

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

38 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Ιστορική Μνήμη και Πολιτισμός

Πολιτισμός και Αφήγηση

39 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Πολιτιστική Χορηγία

40 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πολιτιστική Διπλωματία

Ιστορική Μνήμη και Πολιτισμός

41 ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Ελληνικός Κινηματογράφος και Πολιτισμός

Πολιτισμός και Αφήγηση

42 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κινηματογράφος – Ιστορία και Πολιτισμός

Ιστορική Μνήμη και Πολιτισμός

43 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΜΕ

Διαχείριση και Οργάνωση Οπτικοακουστικών και Κινηματογραφικών Αρχείων

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

44 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

Κινηματογράφος – ιστορία και πολιτισμός

Διαχείριση και Οργάνωση Οπτικοακουστικών και Κινηματογραφικών Αρχείων

45 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Έφηβοι και διαδίκτυο: Ψυχολογικές διαστάσεις

Επικοινωνία Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις Συγκρούσεις

46 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έφηβοι και διαδίκτυο: Ψυχολογικές διαστάσεις

Ψηφιακή Αφήγηση

47 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Θέατρο και Πολιτιστική Επικοινωνία

Πολιτισμός και Αφήγηση

48 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικά του Πολιτισμού

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

49 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

Θέατρο και Πολιτιστική Επικοινωνία

Κινηματογράφος – ιστορία και πολιτισμός

50 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολιτισμικές Τεχνολογίες

Διαχείριση και Οργάνωση Οπτικοακουστικών και Κινηματογραφικών Αρχείων

51 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ιστορική Μνήμη και Πολιτισμός

52 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Πολιτισμός και Αφήγηση

53 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

Προβολή Εθνικής Εικόνας

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

54 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

Πολιτιστική Διπλωματία

Προβολή Εθνικής Εικόνας

Η κάθε θεματική ενότητα που επιλέγει ο ωφελούμενος έχει συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα. Έτσι, με την ολοκλήρωσή της, ο ωφελούμενος έχει μελετήσει τον απαιτούμενο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας, που είναι υποχρεωτικά και πιστοποιούν την εκπαίδευσή του. Δεν απαγορεύεται στον ωφελούμενο να εκπαιδευτεί και σε άλλες θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους τίτλους.  Σε περίπτωση που κάποια σεμιναριακά μαθήματα συμπίπτουν, ο ωφελούμενος ενημερώνει τους διδάσκοντες και απαλλάσσεται από τα συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα.

Τι είναι το πολιτιστικό ρεπορτάζ; Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές του με τα άλλα είδη ρεπορτάζ, πηγές ειδήσεων και αξιολόγησή τους, λειτουργία, σημασία και πρακτική του ρεπορτάζ. Τεχνική γραφής των ειδήσεων και “τεχνική ύφους”. Διαφορά έρευνας και ρεπορτάζ.
Στη σειρά αυτή των σεμιναριακών μαθημάτων θα παρουσιαστούν βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας σύγχρονων μεγαλουπόλεων σε συνάρτηση με τον πολιτισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Μέσα από την ανάλυση των ηθών και των μορφών συμπεριφοράς (που αφορούν π.χ. τη χρήση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, την ένδυση, τη διατροφή, τους τρόπους διασκέδασης κτλ) θα αναφανούν τα σημεία στα οποία συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι παραδόσεις και οι αξίες διαφορετικών κοινωνικών ή και εθνοτικών ομάδων. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να προσφέρει τους σπουδαστές τις γνώσεις ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν τις διαδικασίες πολιτισμικής μεταβολής οι οποίες συντελούνται στις πόλεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Το γνωστικό οπλοστάσιο ενός δημοσιογράφου απαιτεί να μπορεί να διακρίνει και να αναλύει τις ταχύτατες μεταβολές των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών θεσμών που επήλθαν στην ελληνική κοινωνία μετά τη Μεταπολίτευση. Επιπλέον, η οικονομική, πολιτική και, εν τέλει, η κοινωνική κρίση που ξέσπασε από το 2009 και μετά έχει επιταχύνει τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής οι οποίες, αφενός αναδιατάσσουν τις κοινωνικές σχέσεις, και αφετέρου, θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής που έλαβαν χώρα σε ορισμένους κοινωνικούς θεσμούς από το 1974 και ύστερα και ιδίως μετά το 2009. Ως βάση για την ανάλυση παρουσιάζονται σχετικές μελέτες και έρευνες και διδάσκεται ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και μεταρρυθμίσεων. Η γνώση αυτή αποτελεί απαραίτητη βάση για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (κοινωνικό, πολιτικό ρεπορτάζ, κ.ά.) και είναι επίσης καθοριστική στον τομέα της διαφήμισης (κοινωνικές πρακτικές και συμπεριφορές).
Στόχος του σεμναριακού μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του πολιτικού και της πολιτικής, της εμφάνισης του αντιδιαφωτισμού και της μετάβασης από την πολιτική στην πολιτισμική έννοια του έθνους. Η κατανόηση της κρίσης της δημοκρατίας κατά τον μεσοπόλεμο, των λόγων επικράτησης του ανορθολογισμού στην ηπειρωτική Ευρώπη και της οργανικής σχέσης εθνικισμού-ρατσισμού. Η ανάλυση του κοινωνικού κράτους και της ειδικής κατάστασης μετά τον πόλεμο στο πλαίσιο του σοσιαλδημοκρατικού/κευνσιανού παραδείγματος και της αντιπαράθεσης των συστημάτων στη σκιά της εμπειρίας της τριακονταετίας 1914-1945. Η ανάλυση της νεοφιλελεύθερης στροφής. Το νέο περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων και της ισορροπίας δυνάμεων. Το πρόβλημα της νομιμοποίησης. Οι κίνδυνοι της μεταδημοκρατίας, οι Η.Π.Α., η Κίνα, και η ΟΝΕ/Ε.Ε., προοπτικές και αδιέξοδα.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να σχολιάσει τις πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις διάφορες έρευνες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι περιορισμοί στη χρήση ποσοτικών ή / και ποιοτικών μεθόδων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων θα αποτελέσουν έναν από τους άξονες της προβληματικής του σεμιναριακού μαθήματος και θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη θεματική και το σχεδιασμό της εκάστοτε έρευνας. Επίσης θα παρουσιαστούν διάφορες ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που εφαρμόζονται στην έρευνα της επικοινωνίας και των ΜΜΕ (π.χ. αφηγηματική ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου λόγου και εικόνας, συντακτική ανάλυση, συνεντεύξεις εις βάθος, κ.ά.) και θα γίνει συγκριτική αποτίμηση της αναλυτικής τους εμβέλειας. Οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης θα παρουσιαστούν πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα αντλούνται από την επικαιρότητα και την πρακτική διαφόρων ΜΜΕ.
Στόχος του σεμναριακού μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του πολιτικού και της πολιτικής, της εμφάνισης του αντιδιαφωτισμού και της μετάβασης από την πολιτική στην πολιτισμική έννοια του έθνους. Η κατανόηση της κρίσης της δημοκρατίας κατά τον μεσοπόλεμο, των λόγων επικράτησης του ανορθολογισμού στην ηπειρωτική Ευρώπη και της οργανικής σχέσης εθνικισμού-ρατσισμού. Η ανάλυση του κοινωνικού κράτους και της ειδικής κατάστασης μετά τον πόλεμο στο πλαίσιο του σοσιαλδημοκρατικού/κευνσιανού παραδείγματος και της αντιπαράθεσης των συστημάτων στη σκιά της εμπειρίας της τριακονταετίας 1914-1945. Η ανάλυση της νεοφιλελεύθερης στροφής. Το νέο περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων και της ισορροπίας δυνάμεων. Το πρόβλημα της νομιμοποίησης. Οι κίνδυνοι της μεταδημοκρατίας, οι Η.Π.Α., η Κίνα, και η ΟΝΕ/Ε.Ε., προοπτικές και αδιέξοδα.
Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.
Στόχος του σεμναριακού μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του πολιτικού και της πολιτικής, της εμφάνισης του αντιδιαφωτισμού και της μετάβασης από την πολιτική στην πολιτισμική έννοια του έθνους. Η κατανόηση της κρίσης της δημοκρατίας κατά τον μεσοπόλεμο, των λόγων επικράτησης του ανορθολογισμού στην ηπειρωτική Ευρώπη και της οργανικής σχέσης εθνικισμού-ρατσισμού. Η ανάλυση του κοινωνικού κράτους και της ειδικής κατάστασης μετά τον πόλεμο στο πλαίσιο του σοσιαλδημοκρατικού/κευνσιανού παραδείγματος και της αντιπαράθεσης των συστημάτων στη σκιά της εμπειρίας της τριακονταετίας 1914-1945. Η ανάλυση της νεοφιλελεύθερης στροφής. Το νέο περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων και της ισορροπίας δυνάμεων. Το πρόβλημα της νομιμοποίησης. Οι κίνδυνοι της μεταδημοκρατίας, οι Η.Π.Α., η Κίνα, και η ΟΝΕ/Ε.Ε., προοπτικές και αδιέξοδα.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στο πολυεπιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με (α) τις διαπροσωπικές και τις κοινωνικές επικοινωνίες και σχέσεις (β) τη συγκρότηση των (ατομικών, κοινωνικών και συλλογικών) ταυτοτήτων, (γ) τις συγκρούσεις σε επίπεδο ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και συλλογικό και (δ) τη διαχείριση των συγκρούσεων.
Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)
Οι “σχολές” δεοντολογίας, σκέψεις και προτάσεις αλλά και το τι ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αποτελούν μια συνιστώσα της δημοσιογραφίας που πολλοί δημοσιογράφοι δεν υπολογίζουν. Τι υποστηρίζει η ΕΣΗΕΑ και ο ΠΟΕΣΥ. Υπάρχει δεοντολογία και εάν ναι είναι για όλα τα ΜΜΕ ίδια; Εμποδίζει την ελευθεροτυπία και “χειραγωγεί” την είδηση ή ένα διαβατήριο αξιοπιστίας σε εποχές κρίσης; Τα υπέρ και τα κατά, αλλά και οι Νόμοι περί Τύπου. Ο δημοσιογράφος είναι μόνος ή μπορεί να έχει νομικό οπλοστάσιο; Ο πολίτης μπορεί να προστατευθεί; Πώς καταγράφονται τα θέματα πολισμού, πώς ενημερώνονται οι πολίτες;
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παγκόσμιου πολιτισμού στην ιστορική του διαχρονία αλλά και βασικό δίαυλο επικοινωνίας, καθώς, στις διάφορες συνιστώσες της, διαθέτει τα εκφραστικά μέσα αναπαράστασης εμπειριών, ιδεών και συναισθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ανιχνεύεται η επικοινωνιακή διάσταση της τέχνης σε ζητήματα που αφορούν:
1. στις εκφραστικές και λειτουργικές ανάγκες της καλλιτεχνικής δημιουργίας
2. στην σχέση της με την κοινωνία, την αισθητική, την ιδεολογία, την πολιτική και την οικονομία
3. στην πολιτισμική ταυτότητα, ετερότητα ή προσομοίωση.
Ο επικοινωνιακός και διαμεσολαβητικός ρόλος της εικαστικής, και όχι μόνο, έκφρασης διακριβώνεται μέσα από την διερεύνηση σημαντικών καλλιτεχνικών περιόδων και την ανάγνωση έργων – σταθμών της ιστορίας της τέχνης.
Η τεχνολογία και η τεχνική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τέχνη, όχι μόνον στη σημερινή εποχή, αλλά επίσης αν δούμε τη σχέση αυτή στο πλαίσιο της μακράς ιστορικής διάρκειας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας. Παράλληλα, η ανάδυση των νέων τεχνολογιών συνδέεται με ένα καινούριο αίτημα, αυτό της ενίοτε προβληματικής και πάντα ζητούμενης σχέσης με τον χώρο της τέχνης. Το σεμιναριακό μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει να παρουσιάσει σύγχρονα οπτικοαουστικά καλλιτεχνικά εγχειρήματα που ανιχνεύουν μια συνεκτική σχέση μεταξύ οπτικής και ηχητικής μορφής, αξιοποιώντας αναλογικά ή ψηφιακά μέσα, καθώς και τη ψηφιακή και διαδραστική τέχνη και την ηλεκτρονική μουσική.
Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στη διδασκαλία του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διαχείρισης του περιεχομένου το διαδίκτυο. Θα διδαχθούν αρχικά οι εισαγωγικές έννοιες στη δομή και την ψηφιακή αναπαράσταση των δεδομένων όπως κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι κανόνες που διέπουν τη δημοσίευση της πληροφορίας στο διαδίκτυο και οι νέες δυνατότητες που παρέχει το παγκόσμιο πλέγμα πληροφοριών με τη δημιουργία και οργάνωση της πληροφορίας υπό τη μορφή υπερκειμένων και υπερμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεθοδολογία Χρηστοκεντρικού Σχεδιασμού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (user-centered design methodology). Το σύνολο του σεμιναριακού μαθήματος θα αποτελείται από το Θεωρητικό Τμήμα που πραγματοποιείται με τη μορφή διαλέξεων και το Εργαστηριακό Τμήμα στο οποίο γίνεται χρήση των υπολογιστών και εκμάθηση λογισμικού και εφαρμογών.
Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Ορισμός και ιστορία της Σ.Ε. Ηδομή της Σ.Ε. Σκοποί και λειτουργίες της Σ.Ε. Που βρισκόμαστε; Παρακολούθηση και καταγραφή της εικόνας της χώρας/οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον. Διεθνής πολιτική επικοινωνία και ΜΜΕ. Η απεικόνιση των διεθνών σχέσεων στα ΜΜΕ. Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και τα ΜΜΕ. Nation Branding και εταιρική – επιχειρηματική Δημόσια Διπλωματία.
Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο: μοντέλα επικοινωνίας – βασικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη και η φύση των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις versus Μάρκετινγκ. Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον για τις Δημόσιες Σχέσεις. To πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης. Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα δίδει μια ευρύτερη ανάλυση της διαφημιστικής επικοινωνίας και εστιάζει στη διαφημιστική επικοινωνία, τις αξίες της κουλτούρας και οι αξίες της αγοράς, τις διαδρομές του εμπορίου και τις μεταλλαγές στη φύση της διαφήμισης. Επίσης δίνει έμφαση στη δομή και την εξέλιξη των διαφημιστικών εταιρειών, την πορεία διαδοχικών μετασχηματισμών των ατόμων σε ακροατήρια, την εξέλιξη της έννοιας της μάρκας (brand), τις ανακατατάξεις των εννοιών του χώρου και του χρόνου και τη συμπίεσή τους.
Το σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί: Στην περιγραφή και κατανόηση της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, των βασικών αρχών και μεθόδων και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στην κατανόηση της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στη σωστή αξιοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο: μοντέλα επικοινωνίας – βασικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη και η φύση των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις versus Μάρκετινγκ. Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον για τις Δημόσιες Σχέσεις. To πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης. Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Ο Θρησκευτικός τουρισμός γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη άνθηση τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας έτσι τις εθνικές οικονομίες των χωρών που τον ευνοούν. Κι αυτό γιατί είναι σαφές πως η συστηματική εκμετάλλευσή του δημιουργεί οικονομικό προϊόν. Η οικονομική αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισμού επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή υποδοχής και στην πράξη αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση του θρησκευτικού τουρισμού, κι αφετέρου η προβολή κι η τουριστική αξιοποίηση και διαχείριση των θρησκευτικών χώρων και δρωμένων.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο: μοντέλα επικοινωνίας – βασικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη και η φύση των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις versus Μάρκετινγκ. Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον για τις Δημόσιες Σχέσεις. To πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης. Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
Τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην εποχή μας. Τα ΜΜΕ δίνουν πλέον μία έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Διερευνάται επίσης η επικοινωνιακή πολιτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των θεσμών διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατέχει ένας μελλοντικός επαγγελματίας δημοσιογράφος προκειμένου να καλύψει τα θέματα περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα στοχεύει στην μελέτη των σχέσεων ΜΜΕ και Περιβάλλοντος. Θα εξεταστούν επίσης οι σχέσεις ΜΜΕ και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το γνωστικό οπλοστάσιο ενός δημοσιογράφου απαιτεί να μπορεί να διακρίνει και να αναλύει τις ταχύτατες μεταβολές των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών θεσμών που επήλθαν στην ελληνική κοινωνία μετά τη Μεταπολίτευση. Επιπλέον, η οικονομική, πολιτική και, εν τέλει, η κοινωνική κρίση που ξέσπασε από το 2009 και μετά έχει επιταχύνει τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής οι οποίες, αφενός αναδιατάσσουν τις κοινωνικές σχέσεις, και αφετέρου, θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής που έλαβαν χώρα σε ορισμένους κοινωνικούς θεσμούς από το 1974 και ύστερα και ιδίως μετά το 2009. Ως βάση για την ανάλυση παρουσιάζονται σχετικές μελέτες και έρευνες και διδάσκεται ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και μεταρρυθμίσεων. Η γνώση αυτή αποτελεί απαραίτητη βάση για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (κοινωνικό, πολιτικό ρεπορτάζ, κ.ά.) και είναι επίσης καθοριστική στον τομέα της διαφήμισης (κοινωνικές πρακτικές και συμπεριφορές).
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Το σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί: Στην περιγραφή και κατανόηση της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, των βασικών αρχών και μεθόδων και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στην κατανόηση της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στη σωστή αξιοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να σχολιάσει τις πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις διάφορες έρευνες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι περιορισμοί στη χρήση ποσοτικών ή / και ποιοτικών μεθόδων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων θα αποτελέσουν έναν από τους άξονες της προβληματικής του σεμιναριακού μαθήματος και θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη θεματική και το σχεδιασμό της εκάστοτε έρευνας. Επίσης θα παρουσιαστούν διάφορες ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που εφαρμόζονται στην έρευνα της επικοινωνίας και των ΜΜΕ (π.χ. αφηγηματική ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου λόγου και εικόνας, συντακτική ανάλυση, συνεντεύξεις εις βάθος, κ.ά.) και θα γίνει συγκριτική αποτίμηση της αναλυτικής τους εμβέλειας. Οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης θα παρουσιαστούν πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα αντλούνται από την επικαιρότητα και την πρακτική διαφόρων ΜΜΕ.
Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.
Οι “σχολές” δεοντολογίας, σκέψεις και προτάσεις αλλά και το τι ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αποτελούν μια συνιστώσα της δημοσιογραφίας που πολλοί δημοσιογράφοι δεν υπολογίζουν. Τι υποστηρίζει η ΕΣΗΕΑ και ο ΠΟΕΣΥ. Υπάρχει δεοντολογία και εάν ναι είναι για όλα τα ΜΜΕ ίδια; Εμποδίζει την ελευθεροτυπία και “χειραγωγεί” την είδηση ή ένα διαβατήριο αξιοπιστίας σε εποχές κρίσης; Τα υπέρ και τα κατά, αλλά και οι Νόμοι περί Τύπου. Ο δημοσιογράφος είναι μόνος ή μπορεί να έχει νομικό οπλοστάσιο; Ο πολίτης μπορεί να προστατευθεί; Πώς καταγράφονται τα θέματα πολισμού, πώς ενημερώνονται οι πολίτες;
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Η αφήγηση, γνωστή και διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και εποχές, επιτελεί μια λειτουργία μεταβίβασης γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, αποτελεί μέσο που κεντρίζει τη φαντασία και αναπτύσσει την κοινωνικότητα. Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται για τη διαπαιδαγώγηση εντός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης η αφήγηση ως παραμυθία δρα «θεραπευτικά» τόσο για τους ακροατές όσο και για τον εκάστοτε αφηγητή. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, video, υπότιτλοι, ήχοι, μουσική σε ψηφιακή μορφή) δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία αξιοποιεί τις ιδιότητες και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσέγγιση ιδιαίτερα προσιτή στους αυτόχθονες (digital natives) του ψηφιακού κόσμου. Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος εννοούμε ένα είδος σύντομης αφήγησης, που συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας, με ψηφιακά μέσα. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα οι φοιτητές θα μυηθούν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών καθώς και στη χρήση των κατάλληλων για αυτήν εργαλείων.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Η τεχνολογία και η τεχνική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τέχνη, όχι μόνον στη σημερινή εποχή, αλλά επίσης αν δούμε τη σχέση αυτή στο πλαίσιο της μακράς ιστορικής διάρκειας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας. Παράλληλα, η ανάδυση των νέων τεχνολογιών συνδέεται με ένα καινούριο αίτημα, αυτό της ενίοτε προβληματικής και πάντα ζητούμενης σχέσης με τον χώρο της τέχνης. Το σεμιναριακό μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει να παρουσιάσει σύγχρονα οπτικοαουστικά καλλιτεχνικά εγχειρήματα που ανιχνεύουν μια συνεκτική σχέση μεταξύ οπτικής και ηχητικής μορφής, αξιοποιώντας αναλογικά ή ψηφιακά μέσα, καθώς και τη ψηφιακή και διαδραστική τέχνη και την ηλεκτρονική μουσική.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Στη σειρά αυτή των σεμιναριακών μαθημάτων θα παρουσιαστούν βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας σύγχρονων μεγαλουπόλεων σε συνάρτηση με τον πολιτισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Μέσα από την ανάλυση των ηθών και των μορφών συμπεριφοράς (που αφορούν π.χ. τη χρήση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, την ένδυση, τη διατροφή, τους τρόπους διασκέδασης κτλ) θα αναφανούν τα σημεία στα οποία συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι παραδόσεις και οι αξίες διαφορετικών κοινωνικών ή και εθνοτικών ομάδων. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να προσφέρει τους σπουδαστές τις γνώσεις ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν τις διαδικασίες πολιτισμικής μεταβολής οι οποίες συντελούνται στις πόλεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο: μοντέλα επικοινωνίας – βασικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη και η φύση των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις versus Μάρκετινγκ. Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον για τις Δημόσιες Σχέσεις. To πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης. Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στο πολυεπιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με (α) τις διαπροσωπικές και τις κοινωνικές επικοινωνίες και σχέσεις (β) τη συγκρότηση των (ατομικών, κοινωνικών και συλλογικών) ταυτοτήτων, (γ) τις συγκρούσεις σε επίπεδο ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και συλλογικό και (δ) τη διαχείριση των συγκρούσεων.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στο πολυεπιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με (α) τις διαπροσωπικές και τις κοινωνικές επικοινωνίες και σχέσεις (β) τη συγκρότηση των (ατομικών, κοινωνικών και συλλογικών) ταυτοτήτων, (γ) τις συγκρούσεις σε επίπεδο ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και συλλογικό και (δ) τη διαχείριση των συγκρούσεων.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Το σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την έννοια, τις χρήσεις κατά την ιστορική διαδρομή, το χαρακτήρα, τις μορφές και τις λειτουργίες της προπαγάνδας και γενικότερα του προπαγανδιστικού λόγου. Η ανάλυση αυτών των ζητημάτων εξειδικεύεται σε σχέση με το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τα σύγχρονα ΜΜΕ. Τα σύγχρονα ΜΜΕ αναλύονται όχι μόνο ως αγωγοί προπαγανδιστικών πρακτικών, αλλά και ως παράγοντες που συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση της προπαγάνδας, και στην ανάδυση αυτού που αποκαλείται «νέα προπαγάνδα».
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παγκόσμιου πολιτισμού στην ιστορική του διαχρονία αλλά και βασικό δίαυλο επικοινωνίας, καθώς, στις διάφορες συνιστώσες της, διαθέτει τα εκφραστικά μέσα αναπαράστασης εμπειριών, ιδεών και συναισθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ανιχνεύεται η επικοινωνιακή διάσταση της τέχνης σε ζητήματα που αφορούν:
1. στις εκφραστικές και λειτουργικές ανάγκες της καλλιτεχνικής δημιουργίας
2. στην σχέση της με την κοινωνία, την αισθητική, την ιδεολογία, την πολιτική και την οικονομία
3. στην πολιτισμική ταυτότητα, ετερότητα ή προσομοίωση.
Ο επικοινωνιακός και διαμεσολαβητικός ρόλος της εικαστικής, και όχι μόνο, έκφρασης διακριβώνεται μέσα από την διερεύνηση σημαντικών καλλιτεχνικών περιόδων και την ανάγνωση έργων – σταθμών της ιστορίας της τέχνης.
Ο Θρησκευτικός τουρισμός γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη άνθηση τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας έτσι τις εθνικές οικονομίες των χωρών που τον ευνοούν. Κι αυτό γιατί είναι σαφές πως η συστηματική εκμετάλλευσή του δημιουργεί οικονομικό προϊόν. Η οικονομική αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισμού επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή υποδοχής και στην πράξη αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση του θρησκευτικού τουρισμού, κι αφετέρου η προβολή κι η τουριστική αξιοποίηση και διαχείριση των θρησκευτικών χώρων και δρωμένων.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Η τεχνολογία και η τεχνική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τέχνη, όχι μόνον στη σημερινή εποχή, αλλά επίσης αν δούμε τη σχέση αυτή στο πλαίσιο της μακράς ιστορικής διάρκειας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας. Παράλληλα, η ανάδυση των νέων τεχνολογιών συνδέεται με ένα καινούριο αίτημα, αυτό της ενίοτε προβληματικής και πάντα ζητούμενης σχέσης με τον χώρο της τέχνης. Το σεμιναριακό μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει να παρουσιάσει σύγχρονα οπτικοαουστικά καλλιτεχνικά εγχειρήματα που ανιχνεύουν μια συνεκτική σχέση μεταξύ οπτικής και ηχητικής μορφής, αξιοποιώντας αναλογικά ή ψηφιακά μέσα, καθώς και τη ψηφιακή και διαδραστική τέχνη και την ηλεκτρονική μουσική.
Η αφήγηση, γνωστή και διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και εποχές, επιτελεί μια λειτουργία μεταβίβασης γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, αποτελεί μέσο που κεντρίζει τη φαντασία και αναπτύσσει την κοινωνικότητα. Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται για τη διαπαιδαγώγηση εντός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης η αφήγηση ως παραμυθία δρα «θεραπευτικά» τόσο για τους ακροατές όσο και για τον εκάστοτε αφηγητή. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, video, υπότιτλοι, ήχοι, μουσική σε ψηφιακή μορφή) δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία αξιοποιεί τις ιδιότητες και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσέγγιση ιδιαίτερα προσιτή στους αυτόχθονες (digital natives) του ψηφιακού κόσμου. Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος εννοούμε ένα είδος σύντομης αφήγησης, που συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας, με ψηφιακά μέσα. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα οι φοιτητές θα μυηθούν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών καθώς και στη χρήση των κατάλληλων για αυτήν εργαλείων.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στη διδασκαλία του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διαχείρισης του περιεχομένου το διαδίκτυο. Θα διδαχθούν αρχικά οι εισαγωγικές έννοιες στη δομή και την ψηφιακή αναπαράσταση των δεδομένων όπως κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι κανόνες που διέπουν τη δημοσίευση της πληροφορίας στο διαδίκτυο και οι νέες δυνατότητες που παρέχει το παγκόσμιο πλέγμα πληροφοριών με τη δημιουργία και οργάνωση της πληροφορίας υπό τη μορφή υπερκειμένων και υπερμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεθοδολογία Χρηστοκεντρικού Σχεδιασμού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (user-centered design methodology). Το σύνολο του σεμιναριακού μαθήματος θα αποτελείται από το Θεωρητικό Τμήμα που πραγματοποιείται με τη μορφή διαλέξεων και το Εργαστηριακό Τμήμα στο οποίο γίνεται χρήση των υπολογιστών και εκμάθηση λογισμικού και εφαρμογών.
Η θεματική ενότητα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων διάρκειας 21 ωρών και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτιστικά κέντρα, εργαστήρια σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσκλήσεις-ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων τού ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Στη σειρά αυτή των σεμιναριακών μαθημάτων θα παρουσιαστούν βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας σύγχρονων μεγαλουπόλεων σε συνάρτηση με τον πολιτισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Μέσα από την ανάλυση των ηθών και των μορφών συμπεριφοράς (που αφορούν π.χ. τη χρήση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, την ένδυση, τη διατροφή, τους τρόπους διασκέδασης κτλ) θα αναφανούν τα σημεία στα οποία συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι παραδόσεις και οι αξίες διαφορετικών κοινωνικών ή και εθνοτικών ομάδων. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να προσφέρει τους σπουδαστές τις γνώσεις ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν τις διαδικασίες πολιτισμικής μεταβολής οι οποίες συντελούνται στις πόλεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο περιλαμβάνει 5 ενότητες, έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των ωφελούμενων με θέματα τα οποία αφορούν στην Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (20ος αιώνας). Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη και στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η γέννηση του κινηματογραφικού φαινομένου στη χώρα μας και η εξέλιξή του με ειδική επικέντρωση στην ελληνική Κοινωνιολογία του Κινηματογράφου (παραγωγή/διανομή/εκμετάλλευση), στα δημοφιλή κινηματογραφικά είδη και στην πολιτισμική λειτουργία τους στη δεκαετία του 1960. Η τρίτη ενότητα εστιάζεται στην καθυστερημένη εμφάνιση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (δεκαετία 1970) και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Επίσης, εξετάζεται η προσαρμογή της αφηγηματικής / μορφολογικής ιδιολέκτου του στην επόμενη δεκαετία, καθώς και η υποχώρησή της με τη βραχύβια επικράτηση της ελληνικής βιντεοπαραγωγής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτισμικό, οπτικοακουστικό και κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Στόχος της επόμενης ενότητας είναι η εξέταση της ιστορίας του ελληνικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, των εκπροσώπων και του εθνογραφικού περιεχομένου του. Επίσης, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στην αναπαράσταση και στην πολιτισμική ταυτότητα. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του κινηματογραφικού με ζητήματα αισθητικής, αφηγηματολογίας, κριτικής, ιδεολογίας και με τις ποικίλες πτυχές της δημοφιλούς κουλτούρας.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Αυτό το σεμιναριακό μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να προσεγγίσουν την κουλτούρα της ιστορικής μνήμης που αφορά στην διαχείριση της δημόσιας Ιστορίας εκτός των καθιερωμένων χώρων της επιστημονικής ιστορικής έρευνας. Δηλαδή να προβληματιστούν αναφορικά με τον τρόπο διαμεσολάβησης της Ιστορίας στο ευρύ κοινό από μέσα μαζικής ενημέρωσης, επετειακές εκδηλώσεις, μουσεία ή «ιστορικές» ταινίες, των οποίων η ερμηνεία της Ιστορίας συχνά επηρεάζει την πολιτική επικαιρότητα, αφού γίνεται αντικείμενο δημοσίων αντιπαραθέσεων με αλλότρια κίνητρα και στόχους.
Μέσα από λογοτεχνικές αφηγήσεις θα δούμε την ιστορία του προσώπου και του τόπου. Πως η λογοτεχνία μπορεί παραδειγματικά να αφηγείται ιστορικά γεγονότα για τις χαμένες πατρίδες, τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τους εμφυλίους πολέμους; Πως η προσωπική μαρτυρία γίνεται κατάθεση του τραύματος του ενός προσώπου; Και πως από την ατομική πορεία του ενός μπορούμε να δούμε την πορεία ενός τόπου; Αναφερόμενοι σε κάποιους σταθμούς από την αρχαιότητα μέχρι τη μεταπολίτευση θα δούμε – μέσα από κείμενα – τις σημασίες της αφήγησης, της μνήμης και της επιστροφής στο παρελθόν, προκειμένου να στοχαστούμε το παρόν και το μέλλον.
Το σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί: Στην περιγραφή και κατανόηση της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, των βασικών αρχών και μεθόδων και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στην κατανόηση της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στη σωστή αξιοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και ολοκληρωμένα τη χορηγία ως ένα ολοκληρωμένο μέσο επικοινωνίας και χρηματοδότησης. Ο βασικός σκοπός του είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις στο χώρο της χορηγίας. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι ωφελούμενοι: α) να γνωρίσουν πως εντάσσεται η χορηγία μέσα σε ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πρόγραμμα, β) να αποκτήσουν ικανότητα επιλογής και αξιολόγησης των προσφερόμενων ευκαιριών για χορηγίες, γ) να μπορούν υπεύθυνα να συμπράξουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της χορηγικής πολιτικής μίας εταιρείας-χορηγού ή ενός χορηγούμενου φορέα. Το σεμιναριακό μάθημα θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες: Βασικές έννοιες της σύγχρονης χορηγίας και πλαίσιο λειτουργίας της , επιλογή χορηγικού, αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα χορηγικού προγράμματος, Χορηγούμενοι φορείς, Χορηγική Συμφωνία.
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Αυτό το σεμιναριακό μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να προσεγγίσουν την κουλτούρα της ιστορικής μνήμης που αφορά στην διαχείριση της δημόσιας Ιστορίας εκτός των καθιερωμένων χώρων της επιστημονικής ιστορικής έρευνας. Δηλαδή να προβληματιστούν αναφορικά με τον τρόπο διαμεσολάβησης της Ιστορίας στο ευρύ κοινό από μέσα μαζικής ενημέρωσης, επετειακές εκδηλώσεις, μουσεία ή «ιστορικές» ταινίες, των οποίων η ερμηνεία της Ιστορίας συχνά επηρεάζει την πολιτική επικαιρότητα, αφού γίνεται αντικείμενο δημοσίων αντιπαραθέσεων με αλλότρια κίνητρα και στόχους.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο περιλαμβάνει 5 ενότητες, έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των ωφελούμενων με θέματα τα οποία αφορούν στην Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (20ος αιώνας). Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη και στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η γέννηση του κινηματογραφικού φαινομένου στη χώρα μας και η εξέλιξή του με ειδική επικέντρωση στην ελληνική Κοινωνιολογία του Κινηματογράφου (παραγωγή/διανομή/εκμετάλλευση), στα δημοφιλή κινηματογραφικά είδη και στην πολιτισμική λειτουργία τους στη δεκαετία του 1960. Η τρίτη ενότητα εστιάζεται στην καθυστερημένη εμφάνιση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (δεκαετία 1970) και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Επίσης, εξετάζεται η προσαρμογή της αφηγηματικής / μορφολογικής ιδιολέκτου του στην επόμενη δεκαετία, καθώς και η υποχώρησή της με τη βραχύβια επικράτηση της ελληνικής βιντεοπαραγωγής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτισμικό, οπτικοακουστικό και κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Στόχος της επόμενης ενότητας είναι η εξέταση της ιστορίας του ελληνικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, των εκπροσώπων και του εθνογραφικού περιεχομένου του. Επίσης, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στην αναπαράσταση και στην πολιτισμική ταυτότητα. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του κινηματογραφικού με ζητήματα αισθητικής, αφηγηματολογίας, κριτικής, ιδεολογίας και με τις ποικίλες πτυχές της δημοφιλούς κουλτούρας.
Μέσα από λογοτεχνικές αφηγήσεις θα δούμε την ιστορία του προσώπου και του τόπου. Πως η λογοτεχνία μπορεί παραδειγματικά να αφηγείται ιστορικά γεγονότα για τις χαμένες πατρίδες, τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τους εμφυλίους πολέμους; Πως η προσωπική μαρτυρία γίνεται κατάθεση του τραύματος του ενός προσώπου; Και πως από την ατομική πορεία του ενός μπορούμε να δούμε την πορεία ενός τόπου; Αναφερόμενοι σε κάποιους σταθμούς από την αρχαιότητα μέχρι τη μεταπολίτευση θα δούμε – μέσα από κείμενα – τις σημασίες της αφήγησης, της μνήμης και της επιστροφής στο παρελθόν, προκειμένου να στοχαστούμε το παρόν και το μέλλον.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο στη σύντομη ζωή του ο κινηματογράφος έχει επιχειρήσει να αποδώσει πτυχές της ιστορίας και να προωθήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συγκεκριμένες όψεις του πολιτισμού. Ειδικότερα θα αναλυθούν ταινίες με ιστορικό, αλλά και πολεμικό περιεχόμενο. Η αναπαράσταση της ιστορίας και ειδικά του πολέμου χρησιμοποιήθηκε από όλες σχεδόν τις εθνικές κινηματογραφίες με στόχο την κατασκευή κοινωνικής συναίνεσης. Το μάθημα αυτό θα ερευνήσει την μετάλλαξη του κινηματογραφικού αυτού είδους σε σχέση με τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Θα αναλυθεί η περίοδος του ψυχρού πολέμου και η κυριαρχία του αμερικανικού μοντέλου παραγωγής διεθνώς. Παράλληλα και σε σχέση με την ελληνική παραγωγή θα εξεταστεί η περίπτωση του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου της δικτατορίας των συνταγματαρχών, με επίκεντρο πάντα την έξαρση της παραγωγής ιστορικών και πολεμικών κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και την προβολή της χώρας μέσα από την εθνική κινηματογραφία, αλλά και παραγωγές του εξωτερικού από τη δεκαετία του 50’ και μέχρι σήμερα. Τα ερωτήματα που θέτει αυτή η συζήτηση, αφορούν στο ρόλο του κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου και ως εργαλείου πολιτιστικής προώθησης, στις πολλαπλές ζωές συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων, αλλά και την εργαλειοποίηση της ίδιας της ιστορίας μέσω της κινηματογραφικής αναπαράστασής της.
Αυτό το σεμιναριακό μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να προσεγγίσουν την κουλτούρα της ιστορικής μνήμης που αφορά στην διαχείριση της δημόσιας Ιστορίας εκτός των καθιερωμένων χώρων της επιστημονικής ιστορικής έρευνας. Δηλαδή να προβληματιστούν αναφορικά με τον τρόπο διαμεσολάβησης της Ιστορίας στο ευρύ κοινό από μέσα μαζικής ενημέρωσης, επετειακές εκδηλώσεις, μουσεία ή «ιστορικές» ταινίες, των οποίων η ερμηνεία της Ιστορίας συχνά επηρεάζει την πολιτική επικαιρότητα, αφού γίνεται αντικείμενο δημοσίων αντιπαραθέσεων με αλλότρια κίνητρα και στόχους.
Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει την ιστορία και τον ρόλο των οπτικοακουστικών αρχείων και ταινιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία ως βασικοί πυλώνες διάσωσης και διάδοσης της οπτικοακουστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι και οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των φορέων. Θα αναλυθεί ο ρόλος και η δομή τους σε σχέση με τις εργασίες που επιτελούν, τόσο αναφορικά με την προστασία της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και με την προβολή και ανάδειξη αυτού του πλούτου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες για τα είδη και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού, τον τρόπο διαχείρισής του από τη στιγμή που εισάγεται σε ένα οπτικοακουστικό αρχείο και μέχρι την ανάδειξή του μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, προκειμένου αυτό να καταστεί προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης θα συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον των κινηματογραφικών αρχείων, στις προσπάθειες ψηφιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και σε σημαντικά προβλήματα όπως η διαχείριση των αρχείων αλλά και των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο στη σύντομη ζωή του ο κινηματογράφος έχει επιχειρήσει να αποδώσει πτυχές της ιστορίας και να προωθήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συγκεκριμένες όψεις του πολιτισμού. Ειδικότερα θα αναλυθούν ταινίες με ιστορικό, αλλά και πολεμικό περιεχόμενο. Η αναπαράσταση της ιστορίας και ειδικά του πολέμου χρησιμοποιήθηκε από όλες σχεδόν τις εθνικές κινηματογραφίες με στόχο την κατασκευή κοινωνικής συναίνεσης. Το μάθημα αυτό θα ερευνήσει την μετάλλαξη του κινηματογραφικού αυτού είδους σε σχέση με τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Θα αναλυθεί η περίοδος του ψυχρού πολέμου και η κυριαρχία του αμερικανικού μοντέλου παραγωγής διεθνώς. Παράλληλα και σε σχέση με την ελληνική παραγωγή θα εξεταστεί η περίπτωση του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου της δικτατορίας των συνταγματαρχών, με επίκεντρο πάντα την έξαρση της παραγωγής ιστορικών και πολεμικών κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και την προβολή της χώρας μέσα από την εθνική κινηματογραφία, αλλά και παραγωγές του εξωτερικού από τη δεκαετία του 50’ και μέχρι σήμερα. Τα ερωτήματα που θέτει αυτή η συζήτηση, αφορούν στο ρόλο του κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου και ως εργαλείου πολιτιστικής προώθησης, στις πολλαπλές ζωές συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων, αλλά και την εργαλειοποίηση της ίδιας της ιστορίας μέσω της κινηματογραφικής αναπαράστασής της.
Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει την ιστορία και τον ρόλο των οπτικοακουστικών αρχείων και ταινιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία ως βασικοί πυλώνες διάσωσης και διάδοσης της οπτικοακουστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι και οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των φορέων. Θα αναλυθεί ο ρόλος και η δομή τους σε σχέση με τις εργασίες που επιτελούν, τόσο αναφορικά με την προστασία της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και με την προβολή και ανάδειξη αυτού του πλούτου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες για τα είδη και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού, τον τρόπο διαχείρισής του από τη στιγμή που εισάγεται σε ένα οπτικοακουστικό αρχείο και μέχρι την ανάδειξή του μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, προκειμένου αυτό να καταστεί προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης θα συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον των κινηματογραφικών αρχείων, στις προσπάθειες ψηφιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και σε σημαντικά προβλήματα όπως η διαχείριση των αρχείων αλλά και των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη χρήση του κυβερνοχώρου από τους εφήβους και πραγματεύεται α) τις επιδράσεις της χρήσης αυτής στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, β) την μετατροπή του εαυτού και των σχέσεων στο πλαίσιο της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας και εμπειρίας, γ) το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο και δ) τον ψυχικό αντίκτυπο που έχει η έκθεση σε βίαιες εικόνες των ΜΜΕ και η ενασχόληση με τα παραδοσιακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εισάγει τους/τις σπουδαστές/τριες στο πολυεπιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με (α) τις διαπροσωπικές και τις κοινωνικές επικοινωνίες και σχέσεις (β) τη συγκρότηση των (ατομικών, κοινωνικών και συλλογικών) ταυτοτήτων, (γ) τις συγκρούσεις σε επίπεδο ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και συλλογικό και (δ) τη διαχείριση των συγκρούσεων.
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη χρήση του κυβερνοχώρου από τους εφήβους και πραγματεύεται α) τις επιδράσεις της χρήσης αυτής στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, β) την μετατροπή του εαυτού και των σχέσεων στο πλαίσιο της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας και εμπειρίας, γ) το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο και δ) τον ψυχικό αντίκτυπο που έχει η έκθεση σε βίαιες εικόνες των ΜΜΕ και η ενασχόληση με τα παραδοσιακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Η αφήγηση, γνωστή και διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και εποχές, επιτελεί μια λειτουργία μεταβίβασης γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, αποτελεί μέσο που κεντρίζει τη φαντασία και αναπτύσσει την κοινωνικότητα. Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται για τη διαπαιδαγώγηση εντός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης η αφήγηση ως παραμυθία δρα «θεραπευτικά» τόσο για τους ακροατές όσο και για τον εκάστοτε αφηγητή. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, video, υπότιτλοι, ήχοι, μουσική σε ψηφιακή μορφή) δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία αξιοποιεί τις ιδιότητες και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσέγγιση ιδιαίτερα προσιτή στους αυτόχθονες (digital natives) του ψηφιακού κόσμου. Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος εννοούμε ένα είδος σύντομης αφήγησης, που συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας, με ψηφιακά μέσα. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα οι φοιτητές θα μυηθούν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών καθώς και στη χρήση των κατάλληλων για αυτήν εργαλείων.
Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των όψεων της θεατρικής θεωρίας και πράξης (με αφετηρία και έμφαση -αλλά όχι αποκλειστικά- στο τραγικό φαινόμενο) μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ιστορίας. Ξεκινώντας από το ζήτημα της αντίληψης (τι είναι τραγωδία, δράμα, κωμωδία κλπ. γενικά και για τον καθένα ξεχωριστά) θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς αλλάζουν οι έννοιες στο χρόνο και το χώρο, όχι μόνο ως προς το πώς εκφράζονται ή αναπαρίστανται αλλά και πώς γίνονται αντιληπτές, πώς εννοούνται και, τελικά, πώς εκφράζουν/περιγράφουν την ανθρώπινη κατάσταση. Καθώς πρόκειται για έννοιες που ξεκινούν από την τέχνη (θέατρο) ζητούμενο είναι, τελικά, μεταξύ άλλων, ο ορισμός τους έξω από αυτήν. Τι είναι η τραγωδία, το δράμα, η κωμωδία (και όχι μόνο) στην τέχνη και πώς μετασχηματίζονται όχι μόνο μέσα της αλλά και έξω από αυτήν.
Μέσα από λογοτεχνικές αφηγήσεις θα δούμε την ιστορία του προσώπου και του τόπου. Πως η λογοτεχνία μπορεί παραδειγματικά να αφηγείται ιστορικά γεγονότα για τις χαμένες πατρίδες, τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τους εμφυλίους πολέμους; Πως η προσωπική μαρτυρία γίνεται κατάθεση του τραύματος του ενός προσώπου; Και πως από την ατομική πορεία του ενός μπορούμε να δούμε την πορεία ενός τόπου; Αναφερόμενοι σε κάποιους σταθμούς από την αρχαιότητα μέχρι τη μεταπολίτευση θα δούμε – μέσα από κείμενα – τις σημασίες της αφήγησης, της μνήμης και της επιστροφής στο παρελθόν, προκειμένου να στοχαστούμε το παρόν και το μέλλον.
Η αναγνώριση της οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αναγκαία σήμερα στη χώρα μας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η χώρα ευρίσκεται σε περίοδο βαθιάς κρίσης χρέους και ύφεσης, επομένως η αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων είναι ανάγκη και υποχρέωση. Δεύτερον, γιατί η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας δίνοντας λύση στο αναπτυξιακό και το περιφερειακό πρόβλημα της χώρας μας.
Η διεθνής εμπειρία μπορεί να συνοψισθεί με τρία συμπεράσματα. Πρώτον, η πολιτιστική κληρονομία έχει οικονομική αξία. Η άρνηση αυτής της πραγματικότητας στερεί τις κοινωνίες από ένα σημαντικό αναπτυξιακό πόρο και ταυτόχρονα οδηγεί σε απαξίωση και καταστροφή την ίδια την πολιτιστική κληρονομιά λόγω αδυναμίας των προϋπολογισμών να φέρουν το χρηματοοικονομικό βάρος της συντήρησης. Δεύτερον, στις σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη η πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ως ατμομηχανή, αλλά και ως καταλύτης ανάπτυξης. Η πρόκληση είναι η επιτυχής ένταξη της χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον με ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης της αλλαγής. Τρίτον, η διεθνής εμπειρία είναι πλούσια σε παραδείγματα όπου η επιτυχής εφαρμογή της νέας αυτής προσέγγισης στην αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς αντέστρεψε την παρακμή και οδήγησε σε οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι στο σημείο αυτό η εμπειρία από τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στον κοινό σκοπό.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των όψεων της θεατρικής θεωρίας και πράξης (με αφετηρία και έμφαση -αλλά όχι αποκλειστικά- στο τραγικό φαινόμενο) μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ιστορίας. Ξεκινώντας από το ζήτημα της αντίληψης (τι είναι τραγωδία, δράμα, κωμωδία κλπ. γενικά και για τον καθένα ξεχωριστά) θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς αλλάζουν οι έννοιες στο χρόνο και το χώρο, όχι μόνο ως προς το πώς εκφράζονται ή αναπαρίστανται αλλά και πώς γίνονται αντιληπτές, πώς εννοούνται και, τελικά, πώς εκφράζουν/περιγράφουν την ανθρώπινη κατάσταση. Καθώς πρόκειται για έννοιες που ξεκινούν από την τέχνη (θέατρο) ζητούμενο είναι, τελικά, μεταξύ άλλων, ο ορισμός τους έξω από αυτήν. Τι είναι η τραγωδία, το δράμα, η κωμωδία (και όχι μόνο) στην τέχνη και πώς μετασχηματίζονται όχι μόνο μέσα της αλλά και έξω από αυτήν.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο στη σύντομη ζωή του ο κινηματογράφος έχει επιχειρήσει να αποδώσει πτυχές της ιστορίας και να προωθήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο συγκεκριμένες όψεις του πολιτισμού. Ειδικότερα θα αναλυθούν ταινίες με ιστορικό, αλλά και πολεμικό περιεχόμενο. Η αναπαράσταση της ιστορίας και ειδικά του πολέμου χρησιμοποιήθηκε από όλες σχεδόν τις εθνικές κινηματογραφίες με στόχο την κατασκευή κοινωνικής συναίνεσης. Το μάθημα αυτό θα ερευνήσει την μετάλλαξη του κινηματογραφικού αυτού είδους σε σχέση με τα ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Θα αναλυθεί η περίοδος του ψυχρού πολέμου και η κυριαρχία του αμερικανικού μοντέλου παραγωγής διεθνώς. Παράλληλα και σε σχέση με την ελληνική παραγωγή θα εξεταστεί η περίπτωση του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου της δικτατορίας των συνταγματαρχών, με επίκεντρο πάντα την έξαρση της παραγωγής ιστορικών και πολεμικών κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και την προβολή της χώρας μέσα από την εθνική κινηματογραφία, αλλά και παραγωγές του εξωτερικού από τη δεκαετία του 50’ και μέχρι σήμερα. Τα ερωτήματα που θέτει αυτή η συζήτηση, αφορούν στο ρόλο του κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου και ως εργαλείου πολιτιστικής προώθησης, στις πολλαπλές ζωές συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων, αλλά και την εργαλειοποίηση της ίδιας της ιστορίας μέσω της κινηματογραφικής αναπαράστασής της.
Το σεμιναριακό μάθημα παρουσιάζει την ιστορία και τον ρόλο των οπτικοακουστικών αρχείων και ταινιοθηκών στη σύγχρονη κοινωνία ως βασικοί πυλώνες διάσωσης και διάδοσης της οπτικοακουστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι και οι συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των φορέων. Θα αναλυθεί ο ρόλος και η δομή τους σε σχέση με τις εργασίες που επιτελούν, τόσο αναφορικά με την προστασία της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και με την προβολή και ανάδειξη αυτού του πλούτου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες για τα είδη και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού, τον τρόπο διαχείρισής του από τη στιγμή που εισάγεται σε ένα οπτικοακουστικό αρχείο και μέχρι την ανάδειξή του μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, προκειμένου αυτό να καταστεί προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης θα συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στο μέλλον των κινηματογραφικών αρχείων, στις προσπάθειες ψηφιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και σε σημαντικά προβλήματα όπως η διαχείριση των αρχείων αλλά και των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η συνοπτική μελέτη της νομοθετικής διαδικασίας , των ξένων επιρροών και των εσωτερικών μηχανισμών που διαμόρφωσαν το εκπαιδευτικό σύστημα από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και μετά. Εξετάζεται η μετάβαση από την εκπαίδευση των Ελλήνων στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του Ελληνικού κράτους και από τη σημαντική παράδοση των εκπαιδευτικών θυλάκων στη συγκρότηση κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος. Θα διερευνηθεί ενδελεχώς η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στη διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού.
Αυτό το σεμιναριακό μάθημα θα δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να προσεγγίσουν την κουλτούρα της ιστορικής μνήμης που αφορά στην διαχείριση της δημόσιας Ιστορίας εκτός των καθιερωμένων χώρων της επιστημονικής ιστορικής έρευνας. Δηλαδή να προβληματιστούν αναφορικά με τον τρόπο διαμεσολάβησης της Ιστορίας στο ευρύ κοινό από μέσα μαζικής ενημέρωσης, επετειακές εκδηλώσεις, μουσεία ή «ιστορικές» ταινίες, των οποίων η ερμηνεία της Ιστορίας συχνά επηρεάζει την πολιτική επικαιρότητα, αφού γίνεται αντικείμενο δημοσίων αντιπαραθέσεων με αλλότρια κίνητρα και στόχους.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η συνοπτική μελέτη της νομοθετικής διαδικασίας , των ξένων επιρροών και των εσωτερικών μηχανισμών που διαμόρφωσαν το εκπαιδευτικό σύστημα από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και μετά. Εξετάζεται η μετάβαση από την εκπαίδευση των Ελλήνων στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του Ελληνικού κράτους και από τη σημαντική παράδοση των εκπαιδευτικών θυλάκων στη συγκρότηση κεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος. Θα διερευνηθεί ενδελεχώς η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στη διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού.
Μέσα από λογοτεχνικές αφηγήσεις θα δούμε την ιστορία του προσώπου και του τόπου. Πως η λογοτεχνία μπορεί παραδειγματικά να αφηγείται ιστορικά γεγονότα για τις χαμένες πατρίδες, τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τους εμφυλίους πολέμους; Πως η προσωπική μαρτυρία γίνεται κατάθεση του τραύματος του ενός προσώπου; Και πως από την ατομική πορεία του ενός μπορούμε να δούμε την πορεία ενός τόπου; Αναφερόμενοι σε κάποιους σταθμούς από την αρχαιότητα μέχρι τη μεταπολίτευση θα δούμε – μέσα από κείμενα – τις σημασίες της αφήγησης, της μνήμης και της επιστροφής στο παρελθόν, προκειμένου να στοχαστούμε το παρόν και το μέλλον.
Εξετάζονται τρόποι για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, ο τρόπος προώθησης και προβολής τους στο εξωτερικό καθώς και η αναζήτηση των κατάλληλων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες θα απευθυνθεί το η εθνική εικόνα. Θα διευρευνηθούν οι μέθοδοι, οι επικοινωνιακές και στρατηγικές λύσεις για την επίτευξη της προώθησης και προβολής της εθνικής εικόνας. Θα διευρευνηθούν επίσης τρόποι για την εύρεση των κατάλληλων αγορών στο εξωτερικό.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Εξετάζονται τρόποι για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, ο τρόπος προώθησης και προβολής τους στο εξωτερικό καθώς και η αναζήτηση των κατάλληλων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες θα απευθυνθεί το η εθνική εικόνα. Θα διευρευνηθούν οι μέθοδοι, οι επικοινωνιακές και στρατηγικές λύσεις για την επίτευξη της προώθησης και προβολής της εθνικής εικόνας. Θα διευρευνηθούν επίσης τρόποι για την εύρεση των κατάλληλων αγορών στο εξωτερικό.