Αίτηση Συμμετοχής

 • Με την παρούσα, επιθυμώ να συμμετάσχω στο Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από 21 Νοεμβρίου έως και 23 Νοεμβρίου με θέμα : «Λαογραφία Τέχνη και Επικοινωνία».

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Προσωπικά στοιχεία

 • Στοιχεία Διεύθυνσης

 • Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 
 • Αφού συμβουλευτείτε το πρόγραμμα του Σχολείου, επιλέξτε αν θέλετε να συμμετέχετε μόνο στην ημερίδα ή στην ημερίδα και στα μαθήματα.

 

Προσδιορίστε το επίπεδο εκπαίδευσης σας:

 

Προσδιορίστε το αντικείμενο σπουδών σας:

 

Αναφέρετε τη μητρική σας γλώσσα

 

Πιστοποίηση γνώσης για τις εξής ξένες γλώσσες

 

Άλλες δεξιότητες

 

Επιλέξτε τον κύριο τομέα απασχόλησης τα τελευταία 5 έτη:

 

Στην περίπτωση που δεν εργάζεστε, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ανήκετε:

 

Προσδιορίστε τη σχέση εργασίας σας:

 

Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης ή επιμόρφωσης; Παρακαλούμε προσδιορίστε το θέμα του:

 

Παρακαλούμε αναφέρετε από πού πληροφορηθήκατε για το παρόν πρόγραμμα:

 

 
 • Με την υποβολή της παρούσας αίτησης, αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποψήφιους Εκπαιδευόμενους, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Έργου
  «Κωστής Παλαμάς: Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και την προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» και δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή.
  Τέλος, αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
  2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

 

Ερώτηση ασφαλείας