Για την αίτηση σας στον τρίτο Εκπαιδευτικό Κύκλο Κατάρτισης της Πάτρας απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2610 622027 – Κα Βεργάδου ή στο email kostispalamaspatra{στο}gmail.com.