ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι είναι το πολιτιστικό ρεπορτάζ; Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές του με τα άλλα είδη ρεπορτάζ, πηγές ειδήσεων και αξιολόγησή τους, λειτουργία, σημασία και πρακτική του ρεπορτάζ. Τεχνική γραφής των ειδήσεων και «τεχνική ύφους». Διαφορά έρευνας και ρεπορτάζ.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

Σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να σχολιάσει τις πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις διάφορες έρευνες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι περιορισμοί στη χρήση ποσοτικών ή / και ποιοτικών μεθόδων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων θα αποτελέσουν έναν από τους άξονες της προβληματικής του σεμιναριακού μαθήματος και θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη θεματική και το σχεδιασμό της εκάστοτε έρευνας. Επίσης θα παρουσιαστούν διάφορες ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που εφαρμόζονται στην έρευνα της επικοινωνίας και των ΜΜΕ (π.χ. αφηγηματική ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου λόγου και εικόνας, συντακτική ανάλυση, συνεντεύξεις εις βάθος, κ.ά.) και θα γίνει συγκριτική αποτίμηση της αναλυτικής τους εμβέλειας. Οι διάφορες μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης θα παρουσιαστούν πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα αντλούνται από την επικαιρότητα και την πρακτική διαφόρων ΜΜΕ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι “σχολές” δεοντολογίας, σκέψεις και προτάσεις αλλά και το τι ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αποτελούν μια συνιστώσα της δημοσιογραφίας που πολλοί δημοσιογράφοι δεν υπολογίζουν. Τι υποστηρίζει η ΕΣΗΕΑ και ο ΠΟΕΣΥ. Υπάρχει δεοντολογία και εάν ναι είναι για όλα τα ΜΜΕ ίδια; Εμποδίζει την ελευθεροτυπία και “χειραγωγεί” την είδηση ή ένα διαβατήριο αξιοπιστίας σε εποχές κρίσης; Τα υπέρ και τα κατά, αλλά και οι Νόμοι περί Τύπου. Ο δημοσιογράφος είναι μόνος ή μπορεί να έχει νομικό οπλοστάσιο; Ο πολίτης μπορεί να προστατευθεί; Πώς καταγράφονται τα θέματα πολισμού, πώς ενημερώνονται οι πολίτες;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το γνωστικό οπλοστάσιο ενός δημοσιογράφου απαιτεί να μπορεί να διακρίνει και να αναλύει τις ταχύτατες μεταβολές των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών θεσμών που επήλθαν στην ελληνική κοινωνία μετά τη Μεταπολίτευση. Επιπλέον, η οικονομική, πολιτική και, εν τέλει, η κοινωνική κρίση που ξέσπασε από το 2009 και μετά έχει επιταχύνει τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής οι οποίες, αφενός αναδιατάσσουν τις κοινωνικές σχέσεις, και αφετέρου, θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής που έλαβαν χώρα σε ορισμένους κοινωνικούς θεσμούς από το 1974 και ύστερα και ιδίως μετά το 2009. Ως βάση για την ανάλυση παρουσιάζονται σχετικές μελέτες και έρευνες και διδάσκεται ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και μεταρρυθμίσεων. Η γνώση αυτή αποτελεί απαραίτητη βάση για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (κοινωνικό, πολιτικό ρεπορτάζ, κ.ά.) και είναι επίσης καθοριστική στον τομέα της διαφήμισης (κοινωνικές πρακτικές και συμπεριφορές).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στόχος του σεμναριακού μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του πολιτικού και της πολιτικής, της εμφάνισης του αντιδιαφωτισμού και της μετάβασης από την πολιτική στην πολιτισμική έννοια του έθνους. Η κατανόηση της κρίσης της δημοκρατίας κατά τον μεσοπόλεμο, των λόγων επικράτησης του ανορθολογισμού στην ηπειρωτική Ευρώπη και της οργανικής σχέσης εθνικισμού-ρατσισμού. Η ανάλυση του κοινωνικού κράτους και της ειδικής κατάστασης μετά τον πόλεμο στο πλαίσιο του σοσιαλδημοκρατικού/κευνσιανού παραδείγματος και της αντιπαράθεσης των συστημάτων στη σκιά της εμπειρίας της τριακονταετίας 1914-1945. Η ανάλυση της νεοφιλελεύθερης στροφής. Το νέο περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων και της ισορροπίας δυνάμεων. Το πρόβλημα της νομιμοποίησης. Οι κίνδυνοι της μεταδημοκρατίας, οι Η.Π.Α., η Κίνα, και η ΟΝΕ/Ε.Ε., προοπτικές και αδιέξοδα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα γαλλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στην διερεύνηση των ζητημάτων της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και στη σχέση τους με τη διοικητική διάρθρωση της χώρας και την κοινωνική πολιτική. Θα εξεταστούν θέματα όπως η έννοια της περιφέρειας και η περιφερειοποίηση του χώρου, οι περιφερειακές ανισότητες, οι θεωρίες της περιφερειακής ανάπτυξης, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, η οικονομική κρίση και οι περιφέρειες στην Ελλάδα, το κοινωνικό κράτος και οι περιφέρειες στην Ευρώπη. Το σεμιναριακό μάθημα θα επικεντρωθεί επίσης στα θέματα της πρόσφατης διοικητικής μεταρρύθμισης με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του επαρχιακού τύπου, του τοπικού ραδιοφώνου και της τοπικής και περιφερειακής τηλεόρασης. Έμφαση δίνεται στην παρούσα κατάσταση των περιφερειακών ΜΜΕ και στη σχέση τους με τα πανελλαδικής εμβέλειας και κυκλοφορίας ΜΜΕ. Στοιχεία κυκλοφορίας και αναγνωσιμότητας θα παρουσιαστούν, επίσης. Η νομοθεσία για τον επαρχιακό τύπο, οι άμεσες και έμμεσες επιχορηγήσεις και κρατικές ενισχύσεις θα εξεταστούν σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Τα θέματα της διαφήμισης ιδιωτικής και κρατικής θα εξεταστούν επίσης. Τέλος θα διερευνηθούν τα στοιχεία της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα δίνεται έμφαση στη γραφή και τη σύνταξη του ραδιοφωνικού ρεπορτάζ και πως διαφέρει από την έντυπη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Διδάσκεται ο τρόπος για την εξεύρεση πρωτογενών πηγών και πως ενσωματώνονται στην είδηση. Στόχος είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να κάνουν ένα ρεπορτάζ, σύντομο, κατανοητό και με πολλές πληροφορίες ειδικά για ραδιόφωνο. Ακόμα στόχος είναι και η σύνταξη των μονόλεπτων δελτίων ειδήσεων. Με τη σωστή ανάλυση και υπόδειξη οι συμμετέχοντες Θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάξουν ένα ολόκληρο δελτίο με τη απαραίτητη ιεράρχηση των ειδήσεων, που είναι κυρίως πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικές και διεθνείς.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξεταστούν οι τρόποι που επιλέγονται και παρουσιάζονται οι ειδήσεις στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Αναλύονται θεωρητικά ειδησεογραφικά θέματα που αποτελούν σταθερές αξίες στα δελτία ειδήσεων, σύμφωνα με τα ποιοτικά, ιδεολογικά, οικονομικά και πολιτιστικά κριτήρια των Μέσων. Οι ενότητες που θα εξεταστούν είναι η εισαγωγή στις ειδήσεις, τα μοντέλα των ειδήσεων, πως γράφεται ένα ρεπορτάζ στον τηλεοπτικό και έντυπο λόγο, οι ειδήσεις reality, η έρευνα, συλλογή, διασταύρωση και επεξεργασία των ειδήσεων. Θα εξεταστούν επίσης οι έννοιες της αντικειμενικότητας, η αυτολογοκρισία, ο παρεμβατικός ρόλος της ιδιοκτησίας, ο ρόλος της εικόνας και η αξιολόγηση των πηγών.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να αναδείξει την ιστορική εξέλιξη τα χαρακτηριστικά αλλά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στο χώρο των ειδησεογραφικών πρακτορείων και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομή των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών.

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείριση και διανομή της είδησης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το σεμιναριακό μάθημα περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών, η πληροφορική υπερφόρτωση, ανάλυση δεδομένων και νέες ειδησεογραφικές πηγές, η δημοσιογραφική λειτουργία και πρακτική και οι νέες ειδησεογραφικές πηγές.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να αναδείξει τους τρόπους κάλυψης των διεθνών συγκρούσεων και τη σημασία-επιρροή της δημοσιογραφικής κάλυψης. Στόχος είναι η καταπολέμηση της υπεραπλουστευτικής δημοσιογραφικής πρακτικής που κυριαρχεί στην κάλυψη των συγκρούσεων, καθώς οδηγεί στη δημιουργία απλοϊκών σχημάτων αντίληψης και ερμηνείας σύνθετων γεγονότων με σημαντικές επιπτώσεις. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σεμιναριακό αυτό μάθημα εξετάζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημοσιογράφοι προς όφελος της προληπτικής διπλωματίας με την επιλογή, καταγραφή και ανάλυση εκείνων των πληροφοριών που ωθούν την κοινωνία και τους πολίτες στα ειρηνικά μέσα για την επίλυση συγκρούσεων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η εξέταση της επιρροής του παράγοντα MME στις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική, πότε και σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείται επιρροή των ΜΜΕ στην εξωτερική πολιτική ΜΜΕ, ανάλυση των κριτηρίων/ παραγόντων που διέπουν την κάλυψη των ΜΜΕ απέναντι στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην δημιουργία επίγνωσης και κατανόησης των σύγχρονων προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναριακού μαθήματος, οι σπουδαστές θα μπορούν να γνωρίζουν πως οι δημοσιογράφοι ως διαμορφωτές της παγκόσμιας κοινής γνώμης αλλά και ως αποδέκτες των μηνυμάτων της, οφείλουν όχι μόνο να προσεγγίζουν τις διεθνείς εξελίξεις με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή συστηματικότητα και συνέπεια, αλλά και να αναδεικνύουν τα ‘κοινά’ προβλήματα του πλανήτη.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & SOCIAL MEDIA

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξετάσουμε τα είδη και γένη έντυπης και ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και χρησιμοποιώντας εργαλεία της επικοινωνίας, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας. Εστιάζουμε στην επικοινωνιακή πλαισίωση ταξιδιωτικών προορισμών μέσω των ταξιδιωτικών εμπειριών και του οπτικοακουστικού υλικού που διακινείται στα κοινωνικά μέσα. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση στρατηγικών επικοινωνίας και δημοσιογραφικών πρακτικών που σχετίζονται με το ‘Ταξίδι’ και γενικότερα με τον Τουρισμό, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα είδη ταξιδιωτικών άρθρων, τη δομή τους, τα γλωσσικά και υφολογικά τους στοιχεία και η αποτελεσματική και ορθή χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή ενός ταξιδιωτικού προορισμού.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παράλληλη και συγκριτική διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής: γένεση και ιστορική εξέλιξη των δύο πρακτικών, ετυμολογία, ορισμοί, χαρακτηριστικά, πεδία συνύπαρξης. Δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά είδη λόγου. Οι έννοιες της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας. Συγγένειες και διαφορές. Στόχοι, επικοινωνιακή και πολιτισμική λειτουργία, γλωσσικοί κώδικες, δομές, αισθητικές-υφολογικές επιταγές και συμβάσεις. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ: το διεθνές και το ελληνικό τοπίο. Δημοσιογραφικές τεχνικές και επιδράσεις στη λογοτεχνική δημιουργία: παραδείγματα από το μυθιστόρημα, την ποίηση, το θέατρο. Από τον συντάκτη στον συγγραφέα: δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και δημοσιογράφοι-λογοτέχνες. Πρόσληψη και αναγνωστικό κοινό. Λογοτεχνική (Νέα) Δημοσιογραφία, χρονογράφημα, ευθυμογράφημα, non fiction novel. Η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην εποχή μας. Τα ΜΜΕ δίνουν πλέον μία έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Διερευνάται επίσης η επικοινωνιακή πολιτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των θεσμών διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατέχει ένας μελλοντικός επαγγελματίας δημοσιογράφος προκειμένου να καλύψει τα θέματα περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα στοχεύει στην μελέτη των σχέσεων ΜΜΕ και Περιβάλλοντος. Θα εξεταστούν επίσης οι σχέσεις ΜΜΕ και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι πηγές από τις οποίες αντλούν πληροφορίες οι δημοσιογράφοι είναι πολύ σημαντικές για το ρεπορτάζ και μπορεί να αποβούν έως και καθοριστικές για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η χρήση των πηγών καθώς και οι πληροφορίες που δίνουν έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κατά πόσο θα είναι αντικειμενικό ένα ρεπορτάζ. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξεταστούν και θα αναλυθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα οι πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ. Θα διερευνηθούν τα είδη των πηγών από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες αλλά και τι είδους πληροφορίες δίνει κάθε πηγή ανάλογα με την ιδιότητά της. Επίσης, διαμέσου συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα παρουσιαστούν τα είδη πηγών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ στα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναριακού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα είδη των πηγών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων εξεύρεσης της κατάλληλης πηγής ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του εκάστοτε ρεπορτάζ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει τις διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές της συνέντευξης, όπως αυτές διαμορφώνονται στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Στόχος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της συνέντευξης, τους διαφορετικούς τύπους συνέντευξης και τους τρόπους απόδοσής της. Θα εξεταστούν εφαρμογές της συνέντευξης σε έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις της συνέντευξης με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Στο τέλος του σεμιναριακού μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: να διενεργούν έρευνα για την προετοιμασία της συνέντευξης, να προετοιμάζουν το σενάριό της, να σχεδιάζουν τον οδηγό ερωτήσεων, να επιλέγουν τον τρόπο απόδοσης της συνέντευξης, να προσαρμόζουν τη συνέντευξη στα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

Στο σεμιναριακό μάθημα θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενημερωτικών εκστρατειών. Οι ενημερωτικές εκστρατείες έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν ή να επηρεάσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός ορισμένου κοινού, διαμορφώνοντας σχετικά μηνύματα με τη χρήση διαφόρων επικοινωνιακών καναλιών. Θα συζητηθούν οι φάσεις ανάπτυξης μιας εκστρατείας, από τον προσδιορισμό του κοινού, την ανάπτυξη των μηνυμάτων επιρροής, και την επιλογή των κατάλληλων καναλιών. Επίσης θα συζητηθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης μιας εκστρατείας μέσω των οποίων μπορεί να τεκμηριωθεί η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητά της. Στο σεμιναριακό μάθημα θα δοθεί έμφαση επίσης στο πώς οι ενημερωτικές εκστρατείες οδηγούν στη διαμόρφωση και την αλλαγή των στάσεων του κοινού των Μ.Μ.Ε. Θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι εκστρατείες να επηρεάσουν και να πείσουν το κοινό τους με απώτερο στόχο την αλλαγή στη συμπεριφορά του.