Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του τρίτου εκπαιδευτικού προγράμματος της Πάτρας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα μαθημάτων από εδώ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Διεύθυνση: Παντανάσσης 4, Πάτρα

Σημείωση: όλα τα μαθήματα είναι συνολικής 18ωρης διάρκειας. Το κάθε μάθημα σε ημερήσια βάση είναι 6ωρης διάρκειας κατά την περίοδο 21/9 έως και 3/10/2015 και από τις 5/10/2015 τρίωρης διάρκειας σε ημερήσια βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον γ κύκλο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων που θα προσφερθούν στον γ κύκλο. Για να λάβει κάποιος τη βεβαίωση παρακολούθησης για μια διδακτική ενότητα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τα δύο μαθήματα (18 ώρες το κάθε μάθημα) που την απαρτίζουν.  (18+18=36 ώρες η κάθε ενότητα).

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των διδακτικών ενοτήτων εδώ.