Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του δεύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος της Πάτρας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα μαθημάτων από εδώ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσουν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Διεύθυνση: Παντανάσσης 4, Πάτρα

Σημείωση: όλα τα μαθήματα είναι συνολικής 18ωρης διάρκειας. Το κάθε μάθημα σε ημερήσια βάση είναι 6ωρης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον β κύκλο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων που θα προσφερθούν στον β κύκλο. Για να λάβει κάποιος τη βεβαίωση παρακολούθησης για μια διδακτική ενότητα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τα δύο μαθήματα (18 ώρες το κάθε μάθημα) που την απαρτίζουν.  (18+18=36 ώρες η κάθε ενότητα).

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των διδακτικών ενοτήτων εδώ.