Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την Αθήνα έχει λήξει. Το μητρώο θα ανοίξει αν προκύψει ανάγκη για την κάλυψη κάποιας θέσης διδάσκοντα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση!