Το πρόγραμμα των μαθημάτων του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος των Χανίων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον α κύκλο έως την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015  μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων που θα προσφερθούν στον α κύκλο. Για να λάβει κάποιος τη βεβαίωση παρακολούθησης για μια διδακτική ενότητα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τα δύο μαθήματα που την απαρτίζουν.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των διδακτικών ενοτήτων εδώ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για τους κύκλους β, γ και δ.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου για τον πρώτο εκπαιδευτικό κύκλο εδώ.