Τα σεμιναριακά μαθήματα σε αυτή τη φάση της εφαρμογής του προγράμματος προσφέρονται από όλους τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς» και είναι δωρεάν για όλους.

Το υλικό των σεμιναριακών μαθημάτων είναι διαθέσιμο και στην Ηλεκτρονική Τάξη του Προγράμματος Κωστής Παλαμάς. Πρόσβαση στο υλικό ενός σεμιναριακόυ μαθήματος έχουν όσοι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το μάθημα.

Ακολουθούν οι Διδακτικές Ενότητες Πιστοποίησης τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησης σας καθώς και τα σεμιναριακά μαθήματα που τις απαρτίζουν.

Απαιτείται η παρακολούθηση και των δύο μαθημάτων μιας Διδακτικής Ενότητας, προκειμένου να λάβει κάποιος την βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε σεμιναριακό μάθημα αποτελείται από 18 διδακτικές ώρες.

Οι παρακάτω διδακτικές ενότητες προσφέρονται, προς το παρόν, από τον εκπαιδευτικό κύκλο ΧΑΝΙΩΝ.

Α/Α Διδακτική Ενότητα Ώρες Σεμιναριακά Μαθήματα
1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαχείριση Πολυμεσικής Πληροφορίας

Αγγλικά

2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Σύνταξη Ύλης Ειδησειογραφία και Αξιολόγηση Ειδήσεων

Αγγλικά

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

Πολιτιστική Διπλωματία

4 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο

Διαχείριση Πολυμεσικής Πληροφορίας

5 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Αγγλικά

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Διαχείριση Πολυμεσικής Πληροφορίας

7 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

8 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θρησκευτικός Τουρισμός

Αγγλικά

9 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ψηφιακή Αφήγηση

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Πόλεις και Πολιτισμοί

Πολιτιστική Διπλωματία

12 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρησκευτικός Τουρισμός

Πολιτιστική Διαχείριση και ΜΜΕ

13 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέχνη και Τεχνολογία

Ψηφιακή Αφήγηση

35 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο

Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

14 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελληνικός Κινηματογράφος και Πολιτισμός

Ανάλυση Λόγου και Εικόνας

15 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία και Social Media

Προώθηση και Προβολή Τουριστικού Προϊόντος

16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Πολυμέσα και Βίντεο

Κείμενο και Ήχος

17 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες

Κοινωνικά Μέσα

18 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρακτορεία Ειδήσεων

Ειδησεογραφικές Πηγές

19 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λογοτεχνία και Δημοσιογραφία

Γλώσσα Επικοινωνία και Πολιτισμός

20 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Θέματα Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Μ.Μ.Ε. και Ισότητα των Δύο Φύλων

21 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στρατηγικές Μη-Κερδοσκοπικών Πολιτιστικών Οργανισμών

Πολιτιστικός Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

22 ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύγχρονες Τάσεις στο Επικοινωνιακό Πεδίο

Ανάπτυξη Ενημερωτικών Εκστρατειών

23 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύνταξη Ύλης Ειδησεογραφία και Αξιολόγηση Ειδήσεων

Τεχνικές Συνέντευξης

24 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία

Πηγές Περιβαλλοντικού Ρεπορτάζ

26 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικά του Πολιτισμού

Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση

27 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Οικονομικό Μάρκετινγκ και Μ.Μ.Ε.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μ.Μ.Ε.

28 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε.

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα

29 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολιτισμικές Τεχνολογίες

Ψηφιακή Αφήγηση

Η κάθε θεματική ενότητα που επιλέγει ο ωφελούμενος έχει συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα. Έτσι, με την ολοκλήρωσή της, ο ωφελούμενος έχει μελετήσει τον απαιτούμενο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ενότητας, που είναι υποχρεωτικά και πιστοποιούν την εκπαίδευσή του. Δεν απαγορεύεται στον ωφελούμενο να εκπαιδευτεί και σε άλλες θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους τίτλους.  Σε περίπτωση που κάποια σεμιναριακά μαθήματα συμπίπτουν, ο ωφελούμενος ενημερώνει τους διδάσκοντες και απαλλάσσεται από τα συγκεκριμένα σεμιναριακά μαθήματα.

Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στη διδασκαλία του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διαχείρισης του περιεχομένου το διαδίκτυο. Θα διδαχθούν αρχικά οι εισαγωγικές έννοιες στη δομή και την ψηφιακή αναπαράσταση των δεδομένων όπως κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι κανόνες που διέπουν τη δημοσίευση της πληροφορίας στο διαδίκτυο και οι νέες δυνατότητες που παρέχει το παγκόσμιο πλέγμα πληροφοριών με τη δημιουργία και οργάνωση της πληροφορίας υπό τη μορφή υπερκειμένων και υπερμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεθοδολογία Χρηστοκεντρικού Σχεδιασμού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (user-centered design methodology). Το σύνολο του σεμιναριακού μαθήματος θα αποτελείται από το Θεωρητικό Τμήμα που πραγματοποιείται με τη μορφή διαλέξεων και το Εργαστηριακό Τμήμα στο οποίο γίνεται χρήση των υπολογιστών και εκμάθηση λογισμικού και εφαρμογών.
Το σεμιναριακό μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο. Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.) Επίσης, το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.)
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Ο Θρησκευτικός τουρισμός γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη άνθηση τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας έτσι τις εθνικές οικονομίες των χωρών που τον ευνοούν. Κι αυτό γιατί είναι σαφές πως η συστηματική εκμετάλλευσή του δημιουργεί οικονομικό προϊόν. Η οικονομική αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισμού επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή υποδοχής και στην πράξη αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση του θρησκευτικού τουρισμού, κι αφετέρου η προβολή κι η τουριστική αξιοποίηση και διαχείριση των θρησκευτικών χώρων και δρωμένων.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα χωρίζεται σε συναφείς ενότητες, κάθε μάθημα καλύπτει ένα θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους που αποσκοπούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους. Πιο συγκεκριμένα η ύλη των διαλέξεων καλύπτει τις βασικές αρχές της γραμματικής, τη χρήση της ορθογραφίας, τη στίξη και τη δημοσιογραφική γραφή καθώς και συναφή ορολογία. Θέματα του σεμιναριακού μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη συνέντευξη και τη συγγραφή άρθρων/κειμένων.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο: μοντέλα επικοινωνίας – βασικές έννοιες επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη και η φύση των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις versus Μάρκετινγκ. Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον για τις Δημόσιες Σχέσεις. To πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διαχείριση Εταιρικής Φήμης. Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων.
Η αφήγηση, γνωστή και διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και εποχές, επιτελεί μια λειτουργία μεταβίβασης γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, αποτελεί μέσο που κεντρίζει τη φαντασία και αναπτύσσει την κοινωνικότητα. Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται για τη διαπαιδαγώγηση εντός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης η αφήγηση ως παραμυθία δρα «θεραπευτικά» τόσο για τους ακροατές όσο και για τον εκάστοτε αφηγητή. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, video, υπότιτλοι, ήχοι, μουσική σε ψηφιακή μορφή) δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία αξιοποιεί τις ιδιότητες και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσέγγιση ιδιαίτερα προσιτή στους αυτόχθονες (digital natives) του ψηφιακού κόσμου. Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος εννοούμε ένα είδος σύντομης αφήγησης, που συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας, με ψηφιακά μέσα. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα οι φοιτητές θα μυηθούν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών καθώς και στη χρήση των κατάλληλων για αυτήν εργαλείων.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Στη σειρά αυτή των σεμιναριακών μαθημάτων θα παρουσιαστούν βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας σύγχρονων μεγαλουπόλεων σε συνάρτηση με τον πολιτισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Μέσα από την ανάλυση των ηθών και των μορφών συμπεριφοράς (που αφορούν π.χ. τη χρήση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, την ένδυση, τη διατροφή, τους τρόπους διασκέδασης κτλ) θα αναφανούν τα σημεία στα οποία συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι παραδόσεις και οι αξίες διαφορετικών κοινωνικών ή και εθνοτικών ομάδων. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να προσφέρει τους σπουδαστές τις γνώσεις ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν τις διαδικασίες πολιτισμικής μεταβολής οι οποίες συντελούνται στις πόλεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
Ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων επιχειρεί να προσεγγίσει τη χρήση του πολιτισμού μίας χώρας μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων της, ως μέσον προβολής, βελτίωσης της εικόνας της και σύσφιξης των σχέσεων με τους άλλους λαούς. Εξετάζονται οι όροι, το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις, η «σύγκρουση των πολιτισμών», οι εκφάνσεις της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία.
Ο Θρησκευτικός τουρισμός γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη άνθηση τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας έτσι τις εθνικές οικονομίες των χωρών που τον ευνοούν. Κι αυτό γιατί είναι σαφές πως η συστηματική εκμετάλλευσή του δημιουργεί οικονομικό προϊόν. Η οικονομική αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισμού επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή υποδοχής και στην πράξη αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση του θρησκευτικού τουρισμού, κι αφετέρου η προβολή κι η τουριστική αξιοποίηση και διαχείριση των θρησκευτικών χώρων και δρωμένων.
Στόχος του κύκλου μαθημάτων είναι αφενός η ενημέρωση για μεγάλα και κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα, όπως το πλαίσιο και η ιδεολογία της διατηρήσεως της παγκόσμιας και ιδιαίτερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, κι αφετέρου η σχέση της τέχνης με την ιστορία και την κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των MME στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μνήμης. Θέματα με τα οποία ασχολείται ο εν λόγω κύκλος σεμιναριακών μαθημάτων είναι: H έννοια της συντήρησης και διάσωσης της παγκόσμιας ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Η προστασία της πολιτιστικής μνήμης, ιδιαίτερα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων περιοχών του πλανήτη μετά το 1960. Η ανάπτυξη των βασικών εννοιών και αρχών και αναφορά σε διεθνείς χάρτες και συμβάσεις (UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά.).
Η τεχνολογία και η τεχνική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τέχνη, όχι μόνον στη σημερινή εποχή, αλλά επίσης αν δούμε τη σχέση αυτή στο πλαίσιο της μακράς ιστορικής διάρκειας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας. Παράλληλα, η ανάδυση των νέων τεχνολογιών συνδέεται με ένα καινούριο αίτημα, αυτό της ενίοτε προβληματικής και πάντα ζητούμενης σχέσης με τον χώρο της τέχνης. Το σεμιναριακό μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει να παρουσιάσει σύγχρονα οπτικοαουστικά καλλιτεχνικά εγχειρήματα που ανιχνεύουν μια συνεκτική σχέση μεταξύ οπτικής και ηχητικής μορφής, αξιοποιώντας αναλογικά ή ψηφιακά μέσα, καθώς και τη ψηφιακή και διαδραστική τέχνη και την ηλεκτρονική μουσική.
Η αφήγηση, γνωστή και διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και εποχές, επιτελεί μια λειτουργία μεταβίβασης γνώσεων, στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, αποτελεί μέσο που κεντρίζει τη φαντασία και αναπτύσσει την κοινωνικότητα. Εκτός από κοινωνική πρακτική, η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται για τη διαπαιδαγώγηση εντός των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης η αφήγηση ως παραμυθία δρα «θεραπευτικά» τόσο για τους ακροατές όσο και για τον εκάστοτε αφηγητή. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων (εικόνα, video, υπότιτλοι, ήχοι, μουσική σε ψηφιακή μορφή) δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling), η οποία αξιοποιεί τις ιδιότητες και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσέγγιση ιδιαίτερα προσιτή στους αυτόχθονες (digital natives) του ψηφιακού κόσμου. Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος εννοούμε ένα είδος σύντομης αφήγησης, που συνδυάζει την παραδοσιακή προφορική αφήγηση, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο υπό τη μορφή προσωπικής ιστορίας, με ψηφιακά μέσα. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα οι φοιτητές θα μυηθούν στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών καθώς και στη χρήση των κατάλληλων για αυτήν εργαλείων.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Η σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στη διδασκαλία του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της διαχείρισης του περιεχομένου το διαδίκτυο. Θα διδαχθούν αρχικά οι εισαγωγικές έννοιες στη δομή και την ψηφιακή αναπαράσταση των δεδομένων όπως κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι κανόνες που διέπουν τη δημοσίευση της πληροφορίας στο διαδίκτυο και οι νέες δυνατότητες που παρέχει το παγκόσμιο πλέγμα πληροφοριών με τη δημιουργία και οργάνωση της πληροφορίας υπό τη μορφή υπερκειμένων και υπερμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεθοδολογία Χρηστοκεντρικού Σχεδιασμού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (user-centered design methodology). Το σύνολο του σεμιναριακού μαθήματος θα αποτελείται από το Θεωρητικό Τμήμα που πραγματοποιείται με τη μορφή διαλέξεων και το Εργαστηριακό Τμήμα στο οποίο γίνεται χρήση των υπολογιστών και εκμάθηση λογισμικού και εφαρμογών.
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο περιλαμβάνει 5 ενότητες, έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των ωφελούμενων με θέματα τα οποία αφορούν στην Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (20ος αιώνας). Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη και στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η γέννηση του κινηματογραφικού φαινομένου στη χώρα μας και η εξέλιξή του με ειδική επικέντρωση στην ελληνική Κοινωνιολογία του Κινηματογράφου (παραγωγή/διανομή/εκμετάλλευση), στα δημοφιλή κινηματογραφικά είδη και στην πολιτισμική λειτουργία τους στη δεκαετία του 1960. Η τρίτη ενότητα εστιάζεται στην καθυστερημένη εμφάνιση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (δεκαετία 1970) και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Επίσης, εξετάζεται η προσαρμογή της αφηγηματικής / μορφολογικής ιδιολέκτου του στην επόμενη δεκαετία, καθώς και η υποχώρησή της με τη βραχύβια επικράτηση της ελληνικής βιντεοπαραγωγής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτισμικό, οπτικοακουστικό και κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Στόχος της επόμενης ενότητας είναι η εξέταση της ιστορίας του ελληνικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, των εκπροσώπων και του εθνογραφικού περιεχομένου του. Επίσης, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στην αναπαράσταση και στην πολιτισμική ταυτότητα. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του κινηματογραφικού με ζητήματα αισθητικής, αφηγηματολογίας, κριτικής, ιδεολογίας και με τις ποικίλες πτυχές της δημοφιλούς κουλτούρας.
Η ανάλυση λόγου ως τεχνική με ευρεία χρήση στην κοινωνιολογική και πολιτισμική έρευνα αφορά στην αποκωδικοποίηση του λόγου και στην ερμηνεία των νοημάτων των ποικίλων κειμένων, τα οποία διακινούνται στην καθημερινή ζωή και την οργανώνουν κοινωνικά. Στον κύκλο των εισηγήσεων, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης λόγου σε οπτικοακουστικά κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των ιδεολογικών και πολιτισμικών συμβάσεων που εμπεριέχουν και των περαιτέρω νοημάτων που αυτές παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο αλλά και το παλαιότερο ευρύτερο ελληνικό οπτικοακουστικό πεδίο, έχοντας συχνά τεθεί είτε σε σφαίρες οικονομικής επιρροής ή πολιτικής παρέμβασης, περιέχει αναπαραστάσεις και νοήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αντιφατικότητά τους. Έχοντας ως βάση δείγμα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αναλυθεί διεξοδικά ο λόγος και η εικόνα των οπτικοακουστικών προϊόντων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η ανάλυση θα συνοδευτεί από αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξετάσουμε τα είδη και γένη έντυπης και ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και χρησιμοποιώντας εργαλεία της επικοινωνίας, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας. Εστιάζουμε στην επικοινωνιακή πλαισίωση ταξιδιωτικών προορισμών μέσω των ταξιδιωτικών εμπειριών και του οπτικοακουστικού υλικού που διακινείται στα κοινωνικά μέσα. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση στρατηγικών επικοινωνίας και δημοσιογραφικών πρακτικών που σχετίζονται με το ‘Ταξίδι’ και γενικότερα με τον Τουρισμό, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα είδη ταξιδιωτικών άρθρων, τη δομή τους, τα γλωσσικά και υφολογικά τους στοιχεία και η αποτελεσματική και ορθή χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή ενός ταξιδιωτικού προορισμού.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζουμε σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας ενός τουριστικού προϊόντος. Εξετάζονται συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα και ο τρόπος προώθησής τους ως μελέτες περίπτωσης ενώ σχολιάζεται ο τρόπος χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων. Εξετάζονται η ταξιδιωτική βιομηχανία, η προβολή ενός τόπου ως προορισμού και η διαφήμιση των ταξιδιωτικών εμπειριών ως τουριστικά προϊόντα. Η προβολή και η αξιοποίηση του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος ενός τόπου καθώς και των ανθρώπων και των ταξιδιωτικών εμπειριών αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής τουριστικής προβολής, της ταξιδιωτικής επικοινωνίας και μέρος της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας. Επιπλέον, συμβάλλουν όχι μόνο στην ελκυστικότητα ενός τόπου ως προορισμού μέσα από τη δημιουργία της εικόνας του, της ταυτότητάς του και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που τον ‘ζωντανεύουν’ αλλά συνεισφέρουν και στην καλλιέργεια της (προ)διάθεσης για επανεπίσκεψη. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση και ορθή χρήση των εργαλείων της επικοινωνίας για την προβολή ενός τουριστικού προϊόντος, η μελέτη επιτυχημένων πρακτικών από τον διεθνή και ελληνικό χώρο, η αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή ενός τουριστικού προϊόντος.
Παρουσιάζονται οι μορφές πολυμέσων και βίντεο (κινούμενης εικόνας) που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα Νέα Μέσα και το διαδίκτυο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά της εικόνας (ακίνητη και κινούμενη) στα Νέα Μέσα, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και οι απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν κάθε μορφή. Ξεκινώντας από τη λήψη και τη ψηφιοποίηση, αναπτύσσονται, η περίπτωση του DVD-Video, των προτύπων και των μορφών συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, το Διαδίκτυο και τα νέα μέσα. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες απαιτήσεις και οι αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης περιεχομένου, ενώ γίνεται και επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης (state of the art) σε πρακτικό επίπεδο.. Εξετάζονται εργαλεία και εφαρμογές σχεδίασης, παραγωγής και διαχείρισης -μετάδοσης οπτικού περιεχομένου (πχ. Photoshop, YouTube, web-TV, upstream). Αναφορικά με τα πολυμέσα παρουσιάζεται η παραγωγή γραφικών μέσω Η/Υ κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών, όπως επίσης η δημιουργία πολυμεσικών παραγωγών με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
Παρουσιάζονται οι μορφές κειμένου και ηχητικής πληροφορίας που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου στα Νέα Μέσα και το διαδίκτυο. Ειδικότερα, αναφορικά με τη χρήση κειμένου και υπερκειμένου στον παγκόσμιο ιστό παρουσιάζονται εφαρμογές και συστήματα παραγωγής, φιλοξενίας και πλοήγησης ιστοσελίδων, όπως επίσης πυλών – portals και νέων τεχνολογιών ιστοσελίδων. Αναφορικά με τον ήχο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά του στα Νέα Μέσα, όπως η λήψη αναλογικού ήχου και μετατροπή του σε ψηφιακό, τα πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου, οι μορφές συμπίεσης. Επίσης, βάσει των απαιτήσεων των Νέων Μέσων και του διαδικτύου παρουσιάζονται οι τρόποι αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης της ηχητικής πληροφορίας (streaming audio, web-radio, skype κλπ), καθώς και εφαρμογές και λογισμικά παραγωγής ήχου και μουσικής, τόσο υπό τη μορφή εφαρμογών γραφείου (desktop apps), όσο και σε επίπεδο διαδικτυακών /online εφαρμογών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (/cloud computing, π.χ. soundcloud).
Το σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζει στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με έμφαση σε εκείνες που χρησιμοποιούνται από τα ΜΜΕ. Ειδικότερα, εξετάζονται η τεχνολογική εξέλιξη, η ψηφιακή σύγκλιση, θέματα διαδικτύου καθώς και των υπηρεσιών του. Αναλύονται οι όροι διαδραστικότητα, διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα. Παρουσιάζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας οι οποίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των κοινωνικών δικτύων και τις εφαρμογές του Web 2.0, που επίσης εξετάζονται, διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας και γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από την κατανόηση της διαδικασίας σύγκλισης των ψηφιακών τεχνολογιών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των ΜΜΕ που αποτελεί την κύρια αιτία ανάπτυξης των Νέων Μέσων, αναλύεται ο όρος σε τρία επίπεδα μελέτης -επινοήσεων, χρήσεων και δομών- και διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά. Τέλος, παρουσιάζονται οι νέες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων και τα tablets-pads. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται από τεχνολογική σκοπιά, αλλά και από την πλευρά αξιοποίησης τους από το σύνολο του κοινού, εξειδικευμένου και μη.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για τη δημοσιογραφία με τους ειδικούς, τους πολίτες, και τους δημοσιογράφους να τα χρησιμοποιούν για τη διάδοση των ειδήσεων, τη μετάδοση έκτακτων γεγονότων και τη συλλογή πληροφοριών. Το σεμιναριακό μάθημα προσφέρει μια ευέλικτη διεπιστημονική διερεύνηση των θεμελιωδών σύγχρονων εξελίξεων στο δικτυωμένο, ψηφιακό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, στοχεύοντας στην κατανόηση του ρόλου, των δυνατοτήτων και των επιπτώσεων των κοινωνικών μέσων. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν επίσης το πώς θα δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια επαγγελματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, YouTube, Instagram, κ.λπ. Τέλος, θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για τη βελτίωση των ρεπορτάζ τους, την αύξηση της διείσδυσης τους στο κοινό και την παρακολούθηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να αναδείξει την ιστορική εξέλιξη τα χαρακτηριστικά αλλά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στο χώρο των ειδησεογραφικών πρακτορείων και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομή των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών.
Σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείριση και διανομή της είδησης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το σεμιναριακό μάθημα περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών, η πληροφορική υπερφόρτωση, ανάλυση δεδομένων και νέες ειδησεογραφικές πηγές, η δημοσιογραφική λειτουργία και πρακτική και οι νέες ειδησεογραφικές πηγές.
Παράλληλη και συγκριτική διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής: γένεση και ιστορική εξέλιξη των δύο πρακτικών, ετυμολογία, ορισμοί, χαρακτηριστικά, πεδία συνύπαρξης. Δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά είδη λόγου. Οι έννοιες της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας. Συγγένειες και διαφορές. Στόχοι, επικοινωνιακή και πολιτισμική λειτουργία, γλωσσικοί κώδικες, δομές, αισθητικές-υφολογικές επιταγές και συμβάσεις. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ: το διεθνές και το ελληνικό τοπίο. Δημοσιογραφικές τεχνικές και επιδράσεις στη λογοτεχνική δημιουργία: παραδείγματα από το μυθιστόρημα, την ποίηση, το θέατρο. Από τον συντάκτη στον συγγραφέα: δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και δημοσιογράφοι-λογοτέχνες. Πρόσληψη και αναγνωστικό κοινό. Λογοτεχνική (Νέα) Δημοσιογραφία, χρονογράφημα, ευθυμογράφημα, non fiction novel. Η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία στο διαδίκτυο.
Η (ελληνική) γλώσσα μελετάται ως σύνολο συστηματικά επαναλαμβανόμενων χρήσεων που υιοθετούν οι ομιλητές μέσα σε δεδομένα κοινωνικά συμφραζόμενα αλλά και ως αυτόνομο σημειωτικό σύστημα (φυσική γλώσσα). Συγκεκριμένα, μελετάται, στο πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας, η σχέση της γλώσσας με τη μαζική επικοινωνία και ενημέρωση, την πολιτική και την ιδεολογία, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το φύλο, την ηλικία, την ταυτότητα. Παράλληλα, αναλύονται όψεις της νέας ελληνικής που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια χρήση της, όπως, για παράδειγμα, οι γραμματικές και τα λεξικά της νέας ελληνικής, η ορθογραφία και το γλωσσικό λάθος, τα ξένα δάνεια και οι νεολογισμοί, τα λαϊκά και τα λόγια στοιχεία.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα εστιάζουμε σε μια δέσμη πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεματικών, πρώτον, όπως αναπτύχθηκαν και εκδιπλώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο και, δεύτερον, το όπως γνωστοποιούνται, ευρύτερα και δη πανευρωπαϊκά. Κατά πόσο επικοινωνούνται αποτελεσματικά τα σημαντικά πολιτιστικά γίγνεσθαι; Εφόσον αυτό δεν συμβαίνει επαρκώς ποια είναι τα εμπόδια; Οι υπό εξέταση μορφές πολιτιστικής έκφρασης διακρίνονται ή είναι χαρακτηριστικές των ευρωπαϊκών χωρών όπου αναπτύχθηκαν ή συμπυκνώνουν το ιδιαίτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό αποτύπωμα, σε αντιδιαστολή από άλλα μέρη του πλανήτη. Στη δέσμη αυτή συμπεριλαμβάνουμε κυρίως σύγχρονες, αλλά και διαχρονικές ή ιστορικές πολιτιστικές εκφράσεις. Αναδεικνύουμε για παράδειγμα το φαινόμενο του ‘ευρωπαϊκού κινηματογράφου’, το νέο θεσμό των ‘πολιτιστικών πρωτευουσών’, τα μουσικά φεστιβάλ και τα φεστιβάλ θεάτρου. Παρουσιάζουμε επίσης τις ιδιότυπες τοπικές ή εθνικές εκδηλώσεις, την ιστορία και τη σπουδαιότητά τους όπως: ‘τα καρναβάλια’ (το καρναβάλι της Βενετίας διαχρονικά και δια μέσου της τέχνης), τα φεστιβάλ μπύρας (κεντρική Ευρώπη), τα φεστιβάλ των γιορτών του μεσοκαλόκαιρου (Σκανδιναβία) ή τις ταυρομαχίες της Παμπλόνα και το Φλαμένκο της Ισπανίας. Εδώ, συγκαταλέγουμε επίσης τα σημαντικά Ευρωπαϊκά μουσεία και μνημεία, καθώς και κατά τόπους ιδιαίτερες ‘παραδόσεις’. Επίσης, τις μη-εμπορικές αθλητικές εκδηλώσεις. Εξετάζουμε τους τρόπους που επικοινωνούνται ανάλογες θεματικές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, από τα σύγχρονα ΜΜΕ, αλλά και τις νέες τάσεις στο επικοινωνιακό γίγνεσθαι. Γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις κοινό κτήμα σε μη τοπικούς πληθυσμούς; Οδηγούν σε νέο πολυπολιτισμικό αμάλγαμα; Εστιάζουμε, επίσης, στους τρόπους που οι εκδηλώσεις αυτές ασκούν πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, έλξη και γοητεία, δημιουργώντας έτσι νέες τάσεις και τεκταινόμενα.
Με το σεμιναριακό αυτό μάθημα επιδιώκουμε να δώσουμε τις γνώσεις στους/στις συμμετέχοντες /ουσες σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα σχετικά με τα δύο φύλα (θέση της Γυναίκας στην Οικογένεια, Εργασία, Νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Επιπλέον, θα τονισθούν βασικά θεωρητικά ζητήματα που αφορούν το φύλο (βιολογικό –sex- και κοινωνικό –gender-: Κοινωνιολογική και Πολιτική προσέγγιση), και θα αναλυθεί ο ρόλος των ΜΜΕ για τα ζητήματα που αφορούν το Φύλο (απεικόνιση της Γυναίκας στις τηλεοπτικές σειρές – Διαφημίσεις). Θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σε θέματα Τέχνης (Κινηματογράφος, Θέατρο, Μουσική, Φωτογραφία, Λογοτεχνία, Ποίηση και Λαϊκή Παράδοση). Πιο αναλυτικά, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τις σεξιστικές προκαταλήψεις στους διάφορους κοινωνικούς τομείς όπως π.χ. στην Πολιτική και στον Αθλητισμό.
O ρόλος και η δυναμική των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στον τομέα του πολιτισμού: αστικές, τοπικές και περιφερειακές πρακτικές. Στρατηγικός σχεδιασμός μη-κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανώσεων. Στρατηγική επικοινωνίας, μάρκετιγκ και οργανωσιακής ανάπτυξης. Χρήση κοινωνικών μέσων και νέα εργαλεία χρηματοδότησης (πληθοχρηματοδότηση). Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Πρότυπες πρακτικές πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Πολιτιστικός τουρισμός και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Είδη πολιτιστικού τουρισμού και πολιτιστικών αποθεμάτων. Έρευνα και τυπολογία του πολιτιστικού τουρίστα. Αρχές και εφαρμογές πολιτιστικού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έννοια και εφαρμογή της ‘δημιουργικής πόλης’. Ψηφιακά μέσα και στρατηγική επικοινωνίας του πολιτιστικού τουρισμού. Πρότυπες πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη της αξιοποίησης του πολιτιστικού τουρισμού για αστική αναβίωση και τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη.
Επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των δομών και της λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισμών, καθώς και των ρυθμιστικών συστημάτων που τους διέπουν, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, επιχειρείται μελέτη του αντίκτυπου διεθνοποίησης της επικοινωνίας σε διαφορετικές χώρες και των νέων δεδομένων που ανακύπτουν σε εθνικά και διεθνή επικοινωνιακά συστήματα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζονται τα μοντέλα οργάνωσης και οι επιχειρηματικές στρατηγικές εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Μέσων, καθώς και η παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων των επικοινωνιακών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά και στις συνθήκες διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου στην Ελλάδα.
Στο σεμιναριακό μάθημα θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενημερωτικών εκστρατειών. Οι ενημερωτικές εκστρατείες έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν ή να επηρεάσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός ορισμένου κοινού, διαμορφώνοντας σχετικά μηνύματα με τη χρήση διαφόρων επικοινωνιακών καναλιών. Θα συζητηθούν οι φάσεις ανάπτυξης μιας εκστρατείας, από τον προσδιορισμό του κοινού, την ανάπτυξη των μηνυμάτων επιρροής, και την επιλογή των κατάλληλων καναλιών. Επίσης θα συζητηθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης μιας εκστρατείας μέσω των οποίων μπορεί να τεκμηριωθεί η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητά της. Στο σεμιναριακό μάθημα θα δοθεί έμφαση επίσης στο πώς οι ενημερωτικές εκστρατείες οδηγούν στη διαμόρφωση και την αλλαγή των στάσεων του κοινού των Μ.Μ.Ε. Θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι εκστρατείες να επηρεάσουν και να πείσουν το κοινό τους με απώτερο στόχο την αλλαγή στη συμπεριφορά του.
Η σύνταξη ύλης τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα αποτελεί την “καρδιά” των ΜΜΕ. Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος η αξιολόγηση της είδησης, η κατάταξή του αλλά και η προώθησή του ανάλογα το Μέσο Ενημέρωσης. Διαχωρισμός θεμάτων, ο ρόλος του συντάκτη ύλης και η συνεργασία του τόσο με το δημοσιογραφικό τμήμα όσο και με το τεχνικό αποτελούν κομβικά σημεία. Παράλληλα ο σχεδιασμός σελίδων αλλά και η τιτλοφόρηση των θεμάτων αποτελούν ξεχωριστή ενότητα στη δημοσιογραφική κατάρτιση.
Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει τις διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές της συνέντευξης, όπως αυτές διαμορφώνονται στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Στόχος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της συνέντευξης, τους διαφορετικούς τύπους συνέντευξης και τους τρόπους απόδοσής της. Θα εξεταστούν εφαρμογές της συνέντευξης σε έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις της συνέντευξης με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Στο τέλος του σεμιναριακού μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: να διενεργούν έρευνα για την προετοιμασία της συνέντευξης, να προετοιμάζουν το σενάριό της, να σχεδιάζουν τον οδηγό ερωτήσεων, να επιλέγουν τον τρόπο απόδοσης της συνέντευξης, να προσαρμόζουν τη συνέντευξη στα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη θεματική της προβολής και προώθησης τουρισμού, εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης και οι επικοινωνιακές στρατηγικές για την προβολή τους οι οποίες συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην ανάπτυξη ενός τόπου. Παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και αντίστοιχα η επίδραση αυτών και ιδιαίτερα του φυσικού περιβάλλοντος, στον τουρισμό. Οι στόχοι είναι: η κατανόηση της αλληλεπίδρασης και της σχέσης Τουρισμού και Περιβάλλοντος, η μελέτη περιπτώσεων εναλλακτικού τουρισμού και ιδιαίτερα αγρο- και οικοτουρισμού, η διερεύνηση του ρόλου και της συνεισφοράς των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων τουρισμού στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για αειφορία, η αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των Κοινωνικών Μέσων για την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Τα θέματα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην εποχή μας. Τα ΜΜΕ δίνουν πλέον μία έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Διερευνάται επίσης η επικοινωνιακή πολιτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των θεσμών διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω σεμιναριακό μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατέχει ένας μελλοντικός επαγγελματίας δημοσιογράφος προκειμένου να καλύψει τα θέματα περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα στοχεύει στην μελέτη των σχέσεων ΜΜΕ και Περιβάλλοντος. Θα εξεταστούν επίσης οι σχέσεις ΜΜΕ και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Οι πηγές από τις οποίες αντλούν πληροφορίες οι δημοσιογράφοι είναι πολύ σημαντικές για το ρεπορτάζ και μπορεί να αποβούν έως και καθοριστικές για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η χρήση των πηγών καθώς και οι πληροφορίες που δίνουν έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κατά πόσο θα είναι αντικειμενικό ένα ρεπορτάζ. Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξεταστούν και θα αναλυθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα οι πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ. Θα διερευνηθούν τα είδη των πηγών από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες αλλά και τι είδους πληροφορίες δίνει κάθε πηγή ανάλογα με την ιδιότητά της. Επίσης, διαμέσου συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα παρουσιαστούν τα είδη πηγών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ στα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναριακού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα είδη των πηγών που χρησιμοποιούνται στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων εξεύρεσης της κατάλληλης πηγής ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του εκάστοτε ρεπορτάζ.
Η αναγνώριση της οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αναγκαία σήμερα στη χώρα μας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η χώρα ευρίσκεται σε περίοδο βαθιάς κρίσης χρέους και ύφεσης, επομένως η αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών δυνατοτήτων είναι ανάγκη και υποχρέωση. Δεύτερον, γιατί η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας δίνοντας λύση στο αναπτυξιακό και το περιφερειακό πρόβλημα της χώρας μας.
Η διεθνής εμπειρία μπορεί να συνοψισθεί με τρία συμπεράσματα. Πρώτον, η πολιτιστική κληρονομία έχει οικονομική αξία. Η άρνηση αυτής της πραγματικότητας στερεί τις κοινωνίες από ένα σημαντικό αναπτυξιακό πόρο και ταυτόχρονα οδηγεί σε απαξίωση και καταστροφή την ίδια την πολιτιστική κληρονομιά λόγω αδυναμίας των προϋπολογισμών να φέρουν το χρηματοοικονομικό βάρος της συντήρησης. Δεύτερον, στις σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη η πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ως ατμομηχανή, αλλά και ως καταλύτης ανάπτυξης. Η πρόκληση είναι η επιτυχής ένταξη της χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον με ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης της αλλαγής. Τρίτον, η διεθνής εμπειρία είναι πλούσια σε παραδείγματα όπου η επιτυχής εφαρμογή της νέας αυτής προσέγγισης στην αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς αντέστρεψε την παρακμή και οδήγησε σε οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι στο σημείο αυτό η εμπειρία από τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στον κοινό σκοπό.
Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων με την μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και των δρωμένων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στους αρχαιολογικούς τόπους (θέατρα, ναοί, μνημεία κ.α.) της Αττικής, υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης και με βάση την πολιτισμική αξία τους και την διεθνή τους εμβέλεια. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από μια διττή οπτική του «τουρίστα/ επισκέπτη» και του «πολίτη/ διαχειριστή» ωθούνται στην δημιουργία ενός project, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας, και το οποίο θα προσπαθήσει να αναδείξει νέες οπτικές στην προβολή και διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται-παρουσιάζονται σε αυτούς.
Εισαγωγή στην Οικονομία των ΜΜΕ. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. ΜΜΕ και δημόσια αγαθά. Ο βαθμός συγκέντρωσης της μιντιακής αγοράς. Στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επικοινωνιακών οργανισμών. Ένταση ανταγωνισμού και μιντιακή αγορά. Στρατηγικές συμμαχίες των επικοινωνιακών οργανισμών. Ο ρόλος της διαφήμισης και των μετρήσεων στην αγορά των ΜΜΕ. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά των ΜΜΕ. Οι οργανισμοί των ΜΜΕ ένα σύνολο συμβολαίων. Ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ.
Το αντικείμενο του μάνατζμεντ των ΜΜΕ. Κλάδοι των βιομηχανιών των ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και το περιβάλλον τους. Στόχοι και προγραμματισμός των ΜΜΕ. Οργάνωση των δομών των ΜΜΕ. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους επικοινωνιακούς οργανισμούς. Πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οργάνωση της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών και η αλυσίδα αξίας. Μάρκετινγκ και προβολή οργανισμών επικοινωνίας. Προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών των μμε. Η επίδραση των παραγόντων του μάκρο- και μίκρο- περιβάλλοντος στην διαμόρφωση των στρατηγικών των επικοινωνιακών οργανισμών. Στρατηγικές των ΜΜΕ.
Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στην διερεύνηση των ζητημάτων της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και στη σχέση τους με τη διοικητική διάρθρωση της χώρας και την κοινωνική πολιτική. Θα εξεταστούν θέματα όπως η έννοια της περιφέρειας και η περιφερειοποίηση του χώρου, οι περιφερειακές ανισότητες, οι θεωρίες της περιφερειακής ανάπτυξης, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, η οικονομική κρίση και οι περιφέρειες στην Ελλάδα, το κοινωνικό κράτος και οι περιφέρειες στην Ευρώπη. Το σεμιναριακό μάθημα θα επικεντρωθεί επίσης στα θέματα της πρόσφατης διοικητικής μεταρρύθμισης με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του επαρχιακού τύπου, του τοπικού ραδιοφώνου και της τοπικής και περιφερειακής τηλεόρασης. Έμφαση δίνεται στην παρούσα κατάσταση των περιφερειακών ΜΜΕ και στη σχέση τους με τα πανελλαδικής εμβέλειας και κυκλοφορίας ΜΜΕ. Στοιχεία κυκλοφορίας και αναγνωσιμότητας θα παρουσιαστούν, επίσης. Η νομοθεσία για τον επαρχιακό τύπο, οι άμεσες και έμμεσες επιχορηγήσεις και κρατικές ενισχύσεις θα εξεταστούν σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Τα θέματα της διαφήμισης ιδιωτικής και κρατικής θα εξεταστούν επίσης. Τέλος θα διερευνηθούν τα στοιχεία της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ.
O ρόλος και η δυναμική των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στον τομέα του πολιτισμού: αστικές, τοπικές και περιφερειακές πρακτικές. Στρατηγικός σχεδιασμός μη-κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανώσεων. Στρατηγική επικοινωνίας, μάρκετιγκ και οργανωσιακής ανάπτυξης. Χρήση κοινωνικών μέσων και νέα εργαλεία χρηματοδότησης (πληθοχρηματοδότηση). Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Πρότυπες πρακτικές πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Πολιτιστικός τουρισμός και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Είδη πολιτιστικού τουρισμού και πολιτιστικών αποθεμάτων. Έρευνα και τυπολογία του πολιτιστικού τουρίστα. Αρχές και εφαρμογές πολιτιστικού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έννοια και εφαρμογή της ‘δημιουργικής πόλης’. Ψηφιακά μέσα και στρατηγική επικοινωνίας του πολιτιστικού τουρισμού. Πρότυπες πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη της αξιοποίησης του πολιτιστικού τουρισμού για αστική αναβίωση και τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη.