Στοιχεία Επικοινωνίας

Κύκλος Μαθημάτων Αθήνας
Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 157 84
Τηλέφωνο: 210 7275128, FAX: 210 7275214
Email:          info {στο} kostispalamas.uoa.gr

Κύκλος Μαθημάτων Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Μ.Ε.
Τηλέφωνο: 2310 992068
Email:         mediaparkthessaloniki {στο} gmail.com

Κύκλος Μαθημάτων Πάτρας
Διεύθυνση:
Παντανάσσης 4, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 622027 – Κα Βεργάδου
Email:         kostispalamaspatra {στο} gmail.com

Παρακαλούμε, ανατρέξτε στη σελίδα των συχνών ερωτήσεων, πριν τηλεφωνήσετε.

 

Γράψτε το μήνυμα σας