Σας ενημερώνουμε ότι :

  1. Τα μαθήματα μόνον για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν όλα στο κτίριο των ΕΜΜΕ (Σοφοκλέους 1) στην Αίθουσα 301. Το μάθημα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΡΩΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» του καθηγητή Νικόλα Χρηστάκη θα πραγματοποιηθεί την Αίθουσα 302.
  2. Τα μαθήματα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της εορτής των 3 Ιεραρχών.

Για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε αλλαγή να επισκέπτεστε την σελίδα του προγράμματος για το δεύτερο κύκλο κατάρτισης.