Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των αναπληρώσεων του μαθήματος Δεοντολογία, Πολιτισμός, Δημοσιογραφία – Θεσσαλονίκη.

  • 1ο μάθημα: Τρίτη 27/1 19:15- 22:00 Εγνατίας 46 αίθουσα 4α
  • 2ο μάθημα: Πέμπτη 29/1 19:15- 22:00 Εγνατίας 46 αίθουσα 4α
  • 3ο μάθημα: Σάββατο 31/1 12:00- 15:00 Εγνατίας 46 αίθουσα 2
  • 4ο μάθημα: Τετάρτη 4/2 19:15- 22:00 Εγνατίας 46 αίθουσα 4α
  • 5ο μάθημα: Σάββατο 7/2 12:00- 15:00 Εγνατίας 46 αίθουσα 2