Η έναρξη των μαθημάτων του δεύτερου εκπαιδευτικού κύκλου κατάρτισης θα γίνει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου αντί για τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, λόγω των εκλογών.