Αγαπητές και αγαπητοί συμμετέχοντες,

σας ενημερώνουμε ότι σε ορισμένα μαθήματα, στα οποία έχουν χαθεί διδακτικές ώρες, θα γίνουν αναπληρώσεις.

Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής:

Επικοινωνία, Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις, Συγκρούσεις: Πέμπτη 22/1, ώρα 18:00-21:00, Κτήριο Κωστής Παλαμάς.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο: Δευτέρα 19/1, ώρα 15:00-18:00, Κτήριο ΕΜΜΕ, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών – 2ος όροφος.

Θρησκευτικός Τουρισμός: Παρασκευή 16/1, ώρα 09:00-12:00, Κτήριο ΕΜΜΕ, αίθουσα 301.

Γαλλικά: Πέμπτη 8/1, ώρα 16:00-19:00, Πέμπτη 15/1, ώρα 16:00-19:00, Κτήριο ΕΜΜΕ, αίθουσα 308.

Τέχνη και Επικοινωνία: Τετάρτη 14/1, ώρα 09:00-12:00, Κτήριο ΕΜΜΕ, Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών – 3ος όροφος.

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία: Τετάρτη 7/1, ώρα 15:00-18:00, Κτήριο ΕΜΜΕ, αίθουσα 301.

Πόλεις και Πολιτισμοί: Πέμπτη 8/1, ώρα 18:15-21:15, Κτήριο ΕΜΜΕ, αίθουσα 301.