Αγαπητές και αγαπητοί συμμετέχοντες,

σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του πρώτου σεμιναριακού κύκλου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την Τρίτη 23/12 και θα ξαναξεκινήσουν την Τετάρτη 7/1.

Αντίστοιχα, τα μαθήματα της Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιούνται από 22/12 μέχρι 4/1.