Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν τη Δευτέρα 8/12/2014.

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες δείτε εδώ .