Λόγω της Γενικής Απεργίας και προς διευκόλυνση των διδασκομένων λόγω των κωλυμάτων που θα προκύψουν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς προς το Κέντρο, τα μαθήματα της Πέμπτης 27/11/2014 δεν θα πραγματοποιηθούν.