Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 στο κτήριο Κωστής Παλαμάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ .