Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναριακών μαθημάτων για τον πρώτο σεμιναριακό κύκλο της ΑΘΗΝΑΣ.

Τα τμήματα θα κλείσουν, αφότου υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες.

Η οριστική ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στον διαδικτυακό τόπο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προσοχή! Το πρόγραμμα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Το ανανεωμένο πρόγραμμα θα αναρτάται αμέσως στον διαδικτυακό τόπο. Γι αυτό το λόγο παρακαλείστε να ενημερώνεστε τακτικά από τη σελίδα.