Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του πέμπτου εκπαιδευτικού προγράμματος της Πάτρας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα μαθημάτων  από εδώ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και θα τελειώσουν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Διεύθυνση: Παντανάσσης 4, Πάτρα

Σημείωση: όλα τα μαθήματα είναι συνολικής 18ωρης διάρκειας. Το κάθε μάθημα σε ημερήσια βάση είναι 6ωρης διάρκειας εκτός από το μάθημα Δημόσιες Σχέσεις που είναι τρίωρης διάρκειας σε ημερήσια βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον ε κύκλο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των διδακτικών ενοτήτων που θα προσφερθούν στον ε κύκλο. Για να λάβει κάποιος τη βεβαίωση παρακολούθησης για μια διδακτική ενότητα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τα δύο μαθήματα (18 ώρες το κάθε μάθημα) που την απαρτίζουν.  (18+18=36 ώρες η κάθε ενότητα).

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των διδακτικών ενοτήτων εδώ.