Σας ενημερώνουμε ότι ο πέμπτος συμπληρωματικός κύκλος μαθημάτων θα ξεκινήσει αρχές Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου  2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=387

Όσοι/ες επιλεγούν θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω του e-mail που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων και τη σχετική ανακοίνωση.