Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη διάλεξη, της Τετάρτης 14/10, του μαθήματος «Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός» αναβάλλεται.

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/10.

Η ημερομηνία της αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί.