Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Εμπειρική Έρευνα στα ΜΜΕ» θα διεξάγεται στην αίθουσα 111 και όχι στην 307, όπως φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και ενημέρωση των συμμετεχόντων.