Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναριακών μαθημάτων για τον έβδομο σεμιναριακό κύκλο της ΑΘΗΝΑΣ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου  2015 και θα τελειώσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015. 

Κάθε σεμιναριακό μάθημα αποτελείται από 18 διδακτικές ώρες. Ο κύκλος θα έχει διάρκεια 6 εβδομάδες, δεδομένου ότι κάθε μάθημα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα και κάθε διάλεξη είναι 3ωρης διάρκειας

Την εβδομάδα 23-27/11/2015 θα διεξαχθούν τυχόν αναπληρώσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ζ ΚΥΚΛΟΥ

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων.

  1. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
  2. Οι αιτούντες καλούνται να μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και κατόπιν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην οποία θα επιλέξουν μέχρι 3 διδακτικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 2 μαθήματα (τα οποία είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα).
  3. Τα μαθήματα που θα συγκεντρώσουν τον αναγκαίο αριθμό αιτήσεων ενδέχεται να βγουν από την αίτηση νωρίτερα από τη λήξη της προθεσμίας.
  4. Για τη συμπλήρωση των τμημάτων θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότηταςΠρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι αιτούντες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
  5. Θα επιλεγούν ΑΥΣΤΗΡΑ όσοι συμμετέχοντες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους! Σε όλους τους αιτούντες θα σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη διεύθυνση email που δήλωσαν στην αίτηση τους, στο οποίο θα τους ζητείται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Όποιος δεν προβεί σε αυτή την ενέργεια δεν θα επιλέγεται. Θερμή παράκληση σε κάθε αιτούντα, η καθημερινή παρακολούθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
  6. Τα τμήματα θα ανακοινωθούν μέσω email στους συμμετέχοντες μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

 

Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης.

  1. Η βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που κάποιος παρακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες ώρες της διδακτικής ενότητας που έχει επιλέξει. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από 2 σεμιναριακά μαθήματα. Η επιτυχής παρακολούθηση μόνο του ενός σεμιναριακού μαθήματος δεν αρκεί για τη χορήγηση της βεβαίωσης!
  2. Για να πιστοποιηθεί κάποιος στις ενότητες που περιέχουν ένα μάθημα, εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει παρακολουθήσει το άλλο μάθημα σε προηγούμενο κύκλο ή να το κάνει σε επόμενο.
  3. Η βεβαίωση παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.
  4. Το επιτρεπτό όριο απουσιών ανά μάθημα είναι το 20% των ωρών του μαθήματος.