Σας ενημερώνουμε ότι οι 2 πρώτες διαλέξεις (1/9 και 3/9) του έκτου κύκλου του μαθήματος «Εμπειρική Έρευνα στα ΜΜΕ» αναβάλλονται.

Οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11/9 και την Παρασκευή 18/9.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες: 8/9, 10/9, 11/9, 15/9, 17/9, 18/9, ώρα 12:00-15:00, αίθουσα 111.