Στην ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ μπορείτε να δείτε τις διδακτικές ενότητες μαθημάτων, η επιλογή των οποίων δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης, καθώς επίσης και τα μαθήματα που τις απαρτίζουν. Οι συνολικές ώρες του κάθε σεμιναριακού μαθήματος παρουσιάζεται, σε παρένθεση δίπλα σε κάθε μάθημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το κάθε σεμιναριακό μάθημα φαίνονται στις Θεματικές Ενότητες. Επιλέξτε μια από τις τρεις επιλογές (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΜΕ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), ανάλογα με την Θεματική Ενότητα στην οποία ανήκει το μάθημα που σας ενδιαφέρει.