Ενότητα Δημοσιογραφία και Τουρισμός:
Το πρόγραμμα του μαθήματος Πολιτισμός και Τουριστική Αξιοποίηση διαμορφώνεται ως εξής:
Πέμπτη 25/6, 9- 12 στην αίθουσα 4β
Σάββατο 27/6 9-3 στην αίθουσα 4α που θα είναι και το τελευταίο μάθημα.

Ενότητα Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία:
Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας που απομένουν διαμορφώνεται ως εξής:
Παρασκευή 26/6, 17:00- 20:00, αίθουσα 4β Εγνατίας 46
Σάββατο 27/6, 12:00- 15:00, αίθουσα 4β
Παρασκευή 16:00- 22:00, αίθουσα 4β που θα είναι και το τελευταίο μάθημα.