Αναρτήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναριακών μαθημάτων για τον πέμπτο σεμιναριακό κύκλο της ΑΘΗΝΑΣ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου  2015 και θα τελειώσουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015. 

Κάθε σεμιναριακό μάθημα αποτελείται από 18 διδακτικές ώρες. Ο κύκλος θα έχει διάρκεια 3 εβδομάδες, δεδομένου ότι κάθε μάθημα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα και κάθε διάλεξη είναι 3ωρης διάρκειας.

Συγκεκριμένα τα μαθήματα της Δευτέρας θα γίνονται και την Τετάρτη και τα μαθήματα της Τρίτης θα γίνονται και την Πέμπτη. Τις Παρασκευές θα διεξάγονται τυχόν αναπληρώσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε ΚΥΚΛΟΥ

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων.

  1. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου και θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου.
  2. Οι αιτούντες καλούνται να μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και κατόπιν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην οποία θα επιλέξουν μέχρι 3 διδακτικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 2 μαθήματα (τα οποία είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα).
  3. Τα μαθήματα που θα συγκεντρώσουν τον αναγκαίο αριθμό αιτήσεων ενδέχεται να βγουν από την αίτηση νωρίτερα από την Κυριακή 28 Ιουνίου.
  4. Για τη συμπλήρωση των τμημάτων θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότηταςΠρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι αιτούντες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
  5. Θα επιλεγούν ΑΥΣΤΗΡΑ όσοι συμμετέχοντες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους! Σε κάθε αιτούντα θα σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που δήλωσαν στην αίτηση τους, στο οποίο θα τους ζητείται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Όποιος δεν προβεί σε αυτή την ενέργεια δεν θα επιλέγεται. Θερμή παράκληση σε κάθε αιτούντα, η καθημερινή παρακολούθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
  6. Τα τμήματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου μέσω email στους συμμετέχοντες.

Διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης

  1. Η βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που κάποιος παρακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες ώρες της διδακτικής ενότητας που έχει επιλέξει. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από 2 σεμιναριακά μαθήματα. Η επιτυχής παρακολούθηση μόνο του ενός σεμιναριακού μαθήματος δεν αρκεί για τη χορήγηση της βεβαίωσης!
  2. Για να πιστοποιηθεί κάποιος στις ενότητες που περιέχουν ένα μάθημα, εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει παρακολουθήσει το άλλο μάθημα σε προηγούμενο κύκλο ή να το κάνει σε επόμενο.
  3. Η βεβαίωση παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.