Προγράμματα κατάρτισης  και Δια Βίου Μάθησης στα Χανιά

Πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος», υλοποιεί το έργο «Διοργάνωση media park και εκπαιδευτικού κύκλου Χανίων» με στόχο την προβολή, τη διάδοση και την αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

Ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος κατάρτισης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά αποσκοπεί στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τους κλάδους της δημοσιογραφίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και αποφοίτων και φοιτητών συναφών αντικειμένων, συνδυάζει τη μελέτη και την πρακτική της επικοινωνίας και του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας με την ιστορία της τέχνης και την πνευματική ζωή. Παράλληλα, αποσκοπεί οι επωφελούμενοι των σεμιναριακών μαθημάτων κατάρτισης να αποκτήσουν δεξιότητες με στόχο τον σχεδιασμό επικοινωνιακών δράσεων στο πλαίσιο προβολής και αξιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού στα μέσα επικοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις Θεματικές Ενότητες:

  • Πολιτισμός και Επικοινωνία
  • Δημοσιογραφία και ΜΜΕ
  • Εφαρμοσμένη Επικοινωνία.

Κάθε Θεματική Ενότητα προσφέρει έναν αριθμό ταχύρυθμων σεμιναριακών μαθημάτων. Τα σεμιναριακά μαθήματα, με βάση τις τρεις γενικές ενότητες, επιμερίζονται σε «διδακτικές ενότητες πιστοποίησης» (modules) έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των ωφελούμενων καθώς και να ανταποκρίνονται στον ταχύρυθμο χαρακτήρα της δια βίου μάθησης. Οι διδακτικές ενότητες πιστοποίησης του εκπαιδευτικού κύκλου των Χανίων βρίσκονται στον σύνδεσμο http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=1486

Τα μαθήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν εντός του Ιουνίου, θα είναι δωρεάν και θα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες, ενώ το οριστικό πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον α κύκλο έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kostispalamas.uoa.gr και συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για τους κύκλους β, γ και δ.

Το πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς» αποτελεί σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ιστοσελίδα: http://kostispalamas.uoa.gr/

e-mail επικοινωνίας: info@kostispalamas.uoa.gr

τηλέφωνο επικοινωνίας:  210  727 5128 (καθημερινά 10.00-14.00)