Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη διάλεξη της Πέμπτης 21/5, ώρα 09:00-12:00, του μαθήματος Πολιτιστική Χορηγία δεν θα πραγματοποιηθεί.

H πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/5 ώρα 09:00-12:00.