Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα του κ. Μεϊμάρη «Ψηφιακή Αφήγηση» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/4.
Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της αναπλήρωσης.
Τα υπόλοιπα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 20/4.