Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, όλα τα τμήματα του 7ου κύκλου της Αθήνας έχουν συμπληρωθεί.
Ευχαριστούμε για τη μεγάλη ανταπόκριση!