Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός», τμήμα 15:00-18:00 και«Επικοινωνία, Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις, Συγκρούσεις» με διδάσκοντα το κ. Χρηστάκη θα διεξαχθούν στο κτήριο ΕΜΜΕ και όχι στο κτήριο του Κωστή Παλαμά, μόνο για την Πέμπτη 26/3.

Συγκεκριμένα, το μάθημα «Λαϊκός Πολιτισμός και Τουρισμός» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 111, στον πρώτο όροφο του κτηρίου ΕΜΜΕ και το μάθημα «Επικοινωνία, Διαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις, Συγκρούσεις» του κ. Χρηστάκη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 307 στον τρίτο όροφο.