Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» με τίτλο «Κωστής Παλαμάς» διοργανώνει τον τρίτο εκπαιδευτικό κύκλο κατάρτισης , ο οποίος θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου.

Ο τρίτος εκπαιδευτικός κύκλος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική αίτηση εκπαιδευόμενου, μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, αφότου συμβουλευτούν αφενός το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων και αφετέρου τους κανόνες του έργου «Κωστής Παλαμάς» .

Παρατήρηση: Στην αίτηση, μπορεί να δηλώσει κάποιος τις διδακτικές ενότητες τις οποίες επιθυμεί να παρακολουθήσει και να πιστοποιηθεί και όχι τα σεμιναριακά μαθήματα. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναφέρονται οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των σεμιναριακών μαθημάτων.